8 z 10 mladých ľudí si myslí, že politici sa o nich nezaujímajú. Rada mládeže Slovenska preto začína s kampaňou.

Na Slovensku býva až 50 percent mladých ľudí na vidieku, kde sú však obmedzené možnosti mimoškolských aktivít. Ponuka už niekoľko rokov nestačí narastajúcemu dopytu. Podľa občianskeho združenia Rada mládeže Slovenska (RmS), ktoré zastrešuje 25 mládežníckych organizácií, by sa pozornosť politikov mala viac zamerať na prácu s deťmi a mladými ľuďmi aj mimo školy. Až 82 percent mladých ľudí si totiž myslí, že sa politici o nich nezaujímajú.

Organizácie, venujúce sa mimoškolským aktivitám, pomáhajú 300 000 mladým ľuďom na Slovensku tráviť svoj voľný čas zmysluplne a dávajú im priestor na osobný rozvoj. Vedú k záujmu o svoje okolie prostredníctvom dobrovoľníctva a predchádzajú extrémizmu, závislostiam a kriminalite.

Napriek nepochybným prínosom mimoškolských aktivít sa pozornosť politikov sústreďuje predovšetkým na školskú reformu. „Jej akútnu potrebu nikto nespochybňuje. Napriek tomu, by sme však nemali zabúdať aj na čas po škole, ktorý môže byť pre mladých najrizikovejší“, hovorí Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska. „Potrebujeme dostať naše aktivity aj do najvzdialenejších kútov Slovenska, poskytnúť široký výber aktivít. Nie všetci mladí chcú hrať futbal,“ dodáva Batková.

Mladým chýba hlas, spúšťajú kampaň

Zástupcovia mladých ľudí, združených v Rade mládeže Slovenska, preto spúšťajú výzvu Dajme mladým hlas prostredníctvom videa. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť mimoškolských aktivít na životy mladých ľudí. Verejnosť môže výzvu podpísať online na hlas.mladez.sk. S vyzbieranými podpismi sa RmS chystá za politikmi a verejnými predstaviteľmi, ktorí rozhodujú o tom, ako vyzerá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Z výskumov Rady mládeže Slovenska totiž vyplýva, že medzi mladými ľuďmi prevláda pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti deje. Potrebujú, aby bol ich hlas vypočutý. „Viac ako 4 z 10 mladých si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Alarmujúcich 82 percent mladých ľudí si myslí, že sa o nich politici nezaujímajú. Mladí ľudia nedôverujú štátnym inštitúciám. Rovnako 82 percent mladých ľudí nedôveruje vláde a 67 percent nedôveruje súdom“, upozorňuje Veronika Vlčková, výskumníčka z RmS. Tieto faktory podľa nej ovplyvňujú to, ako sa mladí ľudia v našej krajine cítia, či sa zapájajú do verejného diania, a prečo až 29 percent z nich rozmýšľa nad trvalým odchodom zo Slovenska.

Mládežnícke organizácie predchádzajú rizikovému správaniu

Mimoškolské aktivity ovplyvnili život aj Lukáša z Bratislavy.  „Skauting mi veľmi pomohol preniesť sa cez extrémne divoké obdobie dospievania. Do skautingu som chodil od siedmich do pätnástich rokov. Potom prišlo naozaj divoké obdobie môjho života. Pravidelne som experimentoval so všetkými možnými drogami. Pohyboval som sa na hrane zákona a mám za sebou aj pokus o samovraždu. Časom som si uvedomil, že takto nechcem ďalej žiť a vrátil som sa k hodnotám, ktoré mi vštepoval skauting a pomohol mi ustáliť sa. Dnes som opäť členom skautingu a pomáham mladým prekonávať ich zložité obdobia“, vysvetľuje Lukáš.

Ďalším príkladom toho, že mládežnícke organizácie ponúkajú zmysluplné trávenie času mladých a aj ich naštartovanie do dospelého života, je 22-ročný Martin Demeter z Jelšavy. Po skončení strednej školy sa hneď zamestnal v zahraničí. Po dvoch rokoch šetrenia si dokázal kúpiť svoj vlastný byt a zrekonštruovať si ho podľa seba. A to bez podpory zo strany rodiny. „Pomohlo mi k tomu Nízkoprahové centrum Jordán. Počas navštevovania rôznych aktivít sa mi otvorili oči a uvidel som smer, kam sa mám pohnúť. Získal som skúsenosti a schopnosti, ktoré v praktickom živote využívam,“ povedal Martin. 

Rada mládeže Slovenska

RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť.

Požiadavky RmS:

  • Viac zapájať mladých do rozhodovania o témach, ktoré sa ich týkajú.
  • Bezpečné priestory na stretávanie mladých ľudí.
  • Dostupné aktivity pre každého. Bez rozdielu.
  • Zachovanie rôznorodosti a zlepšovať ponuku našich služieb.

 

Školská reforma je na Slovensku stále vzdialená a jej reálny dopad na životy mladých ľudí ešte viac. My však vieme, ako relatívne rýchlo, účinne a za málo peňazí zlepšiť výchovu a vzdelávanie dnešných mladých ľudí vďaka aktivitám mimo vyučovania. Podpor nás svojim hlasom na hlas.mladez.sk a my urobíme všetko pre to, aby boli podmienky na prácu s mládežou lepšie.

Dajte nám hlas!  https://hlas.mladez.sk/