AKADÉMIA AMAVET, webinár

Recept proti pasivite dospievajúcich detí

Jedenásť ročné skúsenosti Ľudmily Štupákovej, zhutnené v jednom úspešnom webinári na tému Recept proti pasivite dospievajúcich detí. Učiteľka Štupáková dlhodobo organizuje hromadné podujatia, ktoré majú deťom ukázať, že učiť sa môžu aj inou formou. Vzdelávanie prostredníctvom hromadných podujatí sa ukázalo ako efektívne a poučné pre všetky vekové kategórie. Nás to teší o to viac, že pani Štupáková sa nebála do podujatí zakomponovať aj vedu a pomocou AMAVET klubu  organizuje podujatia ako Malý výskumník alebo Deň vedy. Po dlhoročných skúsenostiach vznikol aj akýsi recept proti pasivite u detí.

Potrebujeme:

500 g aktivity

1 ks vychladenej ochoty učiť sa nové veci

100 g kreativity

2 PL trpezlivosti

štipka flexibility

 

Omáčka:

Činnosť AMAVET klubu zmiešame s činnosťou malej základnej školy v Divíne, pridáme trochu ochoty učiť sa, ktoré rozmixujeme s dobrovoľníckou aktivitou a výsledkom bude správne zahustené neformálne vzdelávanie.

Hromadné podujatia a rovesnícke vzdelávanie:

Mladí  organizátori formou rovesníckeho vzdelávania a zážitkového učenia odovzdávajú svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti ďalej nielen rovesníkom, ale aj dospelým návštevníkom.  Nepočítajú odpracované hodiny, nepovedia neviem, nedokážem, nemôžem.  Starší sa stávajú vzorom pre mladších, ktorí čakajú na deň, kedy dovŕšia 10 rokov a budú sa môcť stať súčasťou tohto nádherného kolosu.  Predstavíme vám činnosť viac ako stovky žiakov  vo veku od 10 do 18 rokov, ktorí  každoročne spájajú svoje sily a výsledkom sú podujatia známe nielen v Banskobystrickom kraji. Sú nimi  napríklad  Rozprávkový les za  poznaním,  Divínske tvorivé dielne, Malý výskumník, Deň vedy v Zichyho Kaštieli, Deň hlavolamov, či  Divínsky Boyard. Zaujímavosťou týchto hromadných podujatí je, že žiaci sa plne podieľajú na ich  príprave, organizácii aj realizácii a sú plné nápadov, ochoty a trpezlivosti.

Výsledok k zahryznutiu:

Hrdosť dospievajúcich detí na to, čo dokážu.  Nádherné podujatia plné radosti, nadšenia a spolupráce detí všetkých vekových kategórií. Zodpovednosť za výsledok nielen svojej práce, ale celého podujatia a tímu. Usmiate tváre návštevníkov a detí.

 

„Vychádzam z predpokladu že deti sa chcú učiť“

Webinár  sa z veľkej časti dotýka hlavne neformálneho vzdelávania. Štupáková vychádza z predpokladu, že deti sa chcú učiť, majú v sebe prirodzenú zvedavosť, ktorá je v samotnej škole často potláčaná. Hovorí o tom, že škola je pre nich tradičná forma výučby a teda je pre deti prirodzené, že ich škola nebaví a nechcú sa učiť v škole. „Ani mňa nebaví sedieť v škole, ale my učitelia máme výhodu, my učitelia môžeme vstať, prejsť sa, ísť k tabuli, zobrať kriedu a niečo napísať. Deti sedia  v laviciach neprimeraný čas v škole a je to stereotyp.“ Preto učenie sa nenásilnou formou a učiť deti to čo ich najviac zaujíma je niekedy dôležitejšie, ako vedieť všetky predmety v škole na jednotku. Preto je podľa Štupákovej podstatné „hľadanie nových cestičiek ako deťom nenásilnou formou sprostredkovávať nové poznatky a informácie tak, aby ich zaujímali.“

Počas webinára sa náhodou prihlásila bývalá animátorka podujatí Soňa Šinaľová, ktorá si práve vďaka dobrovoľníctvu na podujatiach vybrala štúdium pedagogiky. „Prvé moje podujatie bolo, keď som mala 11 rokov, naučilo nás to hlavne zodpovednosti. Všetky úlohy sme vytvárali prvýkrát pre ostatné deti a nevedeli sme, či im to dobre vysvetlíme, či to budeme vedieť urobiť, či budeme vedieť spolupracovať. Veľká vďaka Vám, že ste boli schopná niečo takéto vymyslieť, ste mojim vzorom  a tiež by som chcela byť taká učiteľka. Zistila som, že táto práca s deťmi ma napĺňa, keď som bola na Rozprávkovom lese, kvôli Vám som šla študovať učiteľstvo.“

K záveru podujatia som sa Ľudmily opýtala: „Čo by si odkázala učiteľom alebo rodičom, ktorí inklinujú k takýmto aktivitám a chceli by sa zapojiť  do organizovania, ale nevedia ako. Čo by si im odkázala, ako začať?“ Jednoznačnou odpoveďou bolo: „Pozvala by som vás na jedno také podujatie, ktoré organizujeme, aby ste videli ako deti učia deti. Dostali by ste úplne iný obraz o našich deťoch, my ich vidíme často v negatívnom svetle. Keby ste prišli na podujatie a videli ako to funguje a že sa to dá! To je to, čo by vás presvedčilo že to všetko má význam a že ten čas stojí za to.“

Soňa sa prihovorila k mladšej vekovej kategórii a odkázala rovesníkom, aby ,,išli robiť niečo užitočné, lebo im to dá veľa skúseností a na tých akciách zažijú veľa zábavy a nezabudnuteľných zážitkov, dá im to veľa skúsenosti a naučí ich to, aké je to byť v pozícii učiteľa.“

Mnoho ďalších podnetných informácií a postrehov sledujte na videu. Samotný webinár sa uskutočnil 17.3.2021 online na platforme ZOOM a Facebooku. Záznam z webinára je dostupný na : https://www.youtube.com/watch?v=SB-dZvO341Y. Všetky  webináre AKADÉMIE AMAVET sú k dispozícii na: https://www.amavet.sk/akademia_amavet/.

Denisa Vaculčiaková