AKADÉMIA AMAVET, webinár

Ako mi pomohli robotické súťaže

Webinár BOT 3000 o robotických súťažiach na Slovensku ako RoboRAVE, ISTROBOT, First LEGO league sa uskutočnil s učiteľmi a vedúcimi AMAVET klubov. Prítomní boli Ing. Jozef Ristvej, st., AMAVET klub 549 z Martina; Ing. Ján Motešický, AMAVET klub 964 z Vranova nad Topľou; Ing. Miroslav Pienčak, AMAVET klub 958 zo Žiliny. Jozef Ristvej predstavil hlavne súťaž RoboRAVE na Slovensku, ktorej je aj hlavným organizátorom. O účasti na medzinárodných súťažiach v robotike kvetnato porozprával Ján Motešický. Súčasťou RoboRAVE je aj obľúbená kategória SUMO, ktorej sa venuje Miroslav Pienčak.

Druhou časťou webináru bolo rozprávanie účastníkov súťaží a ich príbehy o tom, ako im robotická súťaž pomohla v rôznych smeroch.

Účastníci z AMAVET klubu 549 v Martine, ktorí sa umiestnili na 3. mieste v súťaži RoboRAVE International, konanom v máji 2018 v USA v Abuquerque – štát Nové Mexiko:

Tereza Rafajová študuje odbor software engineering na VIA University College v Dánsku v meste Horsens. Michal Miškolci študuje odbor Automatizační a měřicí technika, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technológií. Tomáš Štefanov študuje obor všeobecnej chémie, Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe.

Účastníci z AMAVET klubu 964 vo Vranove nad Topľou:

Oliver Kudia, Samuel Titko a Marek Valčo – chalani, ktorí prebrázdili svet robotiky už na strednej škole. Ich začiatky začali stavebnicou Lego. Zúčastnili sa veľkého množstva robotických súťaží pod hlavičkou nášho AMAVET klubu. Okrem toho sa úspešne zúčastnili aj súťaže Misia Mars 1 so svojim autonómnym roverom na odoberanie vzoriek. Absolvovali veľa súťaží nielen na Slovensku, ale aj v Česku, aby svoje stredoškolské ťaženie ukončili súťažou v USA. Postupne sa prepracovali cez zložitejšiu robotiku až na vysokú školu, kde teraz úspešne študujú. Všetci vynikajú nielen pracovitosťou, ale aj humorom, ktorý z nich spravil výborných kamarátov.

Matúš Iľko, Tomáš Lukča a Jakub Suďa – všetci traja sú v maturitnom ročníku a pôjdu si plniť svoje sny na vysoké školy. Pod vlajkou AMAVET-u pochodili Slovensko a už v treťom ročníku sa nakoniec vypracovali až na špičku stredoškolskej robotiky a zúčastnili sa súťaže RoboRave International v Číne. Sú to chalani s glancom skromnosti, ale veľkej pracovitosti a chuti sa naučiť veľa nových vecí. Ich ďalšie ťaženie zastavili až terajšie obmedzenia.

Samotný webinár sa uskutočnil 31.3.2021 online na platforme ZOOM a Facebooku. Záznam z webinára je dostupný na: https://www.facebook.com/amavet/videos/182572520332215 .Všetky  webináre AKADÉMIE AMAVET sú k dispozícii na: https://www.amavet.sk/akademia_amavet/.

Denisa Vaculčiaková