Ako bolo na táboroch AMAVET-u v lete 2022

V centrále AMAVET-u bolo počas leta rušno, ostatne tak, ako je tomu každý rok. Opäť sa nám úspešne podarilo zorganizovať pre deti a mládež niekoľko táborov a teraz je čas ohliadnuť sa a zhodnotiť ich.

Na počiatku, teda ešte v júni, bolo školenie animačného programu Zvedaví vedci. Zúčastnili sa ho šiesti dobrovoľníci, ktorí získali skúsenosti s tvorbou programu pre deti, zameraného na neformálne vzdelávanie. Osvojili si základy BOZP, rozvili si sociálne zručnosti a nadobudli praktické skúsenosti s prácou s deťmi. Súčasťou praxe bola účasť na letných táboroch, kde dopĺňali tím skúsenejších dobrovoľníkov. Môžeme zhodnotiť, že sa všetci tejto úlohy zhostili svedomito, zodpovedne a každý do programu vniesol niečo svoje, čo veľmi vítame a budeme radi, keď sa zapoja aj v budúcnosti.

V mesiacoch júl a august sme pripravili tri turnusy Denného tábora Zvedaví vedci v Rači a jeden pobytový tábor Zvedavých vedcov v Modre-Piesku, pričom išlo o premiéru v novej lokalite, kde sme nadväzovali na dlhoročnú tradíciu pobytových táborov z minulosti. Táborov sa zúčastnilo spolu 63 detí a 10 dobrovoľníkov, či zamestnancov AMAVET-u.

Okrem dobrovoľníkov, bez ktorých by sme si tábory nevedeli ani predstaviť, sme vďační aj našim partnerom a podporovateľom. Ďakujeme Mestskej časti Rača za podporu projektov denných aj pobytového tábora a Základnej škole Tbiliská, za to, že nám umožnili využiť priestory školy pre účely denného tábora. Nadácii Volkswagen Slovakia ďakujeme za podporu projektu pobytového tábora v Modre-Piesku.

Pozrime sa bližšie na to, čo mohli deti zažiť na denných táboroch v Rači:

Návštevu Strojníckej fakulty STU v Bratislave s celodenným programom, formulami, robotmi, vznášadlami, 3d tlačou, mikroskopmi a mnohými ďalšími zážitkami.

Návštevu Mestských lesov v Bratislave s novým bádateľským programom „Kosti“, kde sme sa naučili, čo nám dokážu vtáky prezradiť o živote zvierat v našom okolí.

Ďakujeme Lodenici Zálesie a AMAVET klubu 946 za možnosť splaviť Malý Dunaj a sledovať jeho prírodu zblízka.

V Zážitkovom centre vedy Aurelium mali deti šancu vyskúšať si vedu a techniku na vlastnej koži.

Ďakujeme tímu dobrovoľníkov Animačného programu Zvedaví vedci – Aničke, Matejovi, Karin, Olívii, Adamovi a Anke, ktorí vytvorili pre deti množstvo podnetných aktivít.

Na pobytovom tábore bol tiež pripravený bohatý program plný podnetov:

Súťaže, hry a vedecké kvízy, miešanie farieb pomocou svetla a písanie tajných odkazov s UV svetlom, fyzikálne experimenty s Michaelom Gregorym, envirovýchova a pozorovanie živočíchov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody CHKO Malé Karpaty, návšteva Astronomického observatória UK, virtuálne pieskovisko a mapy, športy a prekážkové dráhy, výroba a testovanie padákov, turistiky a výlety, tvorba záchranného modulu pre kozmonauta, pátračky, animačný program a pokusy Zvedavých vedcov, výroba a odpaľovanie rakiet, návšteva Bluegallery, workshop a prezentácia o umení, návšteva Majoliky či opekačky.

Lukáš Procháska