Ako trávili voľný čas mladí vedátori z LaBáK-u?

Prírodovedný seminár LaBaK.net v tomto roku pritiahol cez 450 mladých vedátorov, ktorí od septembra riešili naše unikátne úlohy.

Pre starších súťažiacich od 8. ročníka základných škôl sme zorganizovali už 2. ročník LaBáK sústredenie. Za lokalitu sme si vybrali blízke okolie Smoleníc, ktoré sa nachádza v chránenej oblasti pre ochranu vtáctva. Telefónny signál sme tak vymenili za zvuky prírody a mohli sa sústrediť na spoznávanie. Už od prvého dňa sme skúmali okolitú fyziku, pevnosť objektov, ako je obyčajné slepačie vajce a podrobili ich poriadným záťažovým testom.

V ďalšie dni pokračovali odborné prednášky o psychických poruchách, bolesti, odbornej matematike i vedeckých prácach. Získané skúsenosti sme taktiež previedli do praxe a postavili si vlastné vozíky na solárny pohon, ktoré medzi sebou zvádzali súboj v rýchlosti, dojazdu i oči priťahujúcom dizajne. Logické zručnosti i orientáciu nielen na mape otestovala veľká, niekoľkohodinová šifrovačka v neďalekom okolí lesov, dediniek i vodného diela.

Záver sústredenia sa niesol v slávnostnom vyhodnotení sústredenia a online časti seminára. Výhercovia si oficiálne prevzali svoj diplom a výhru.

„Skúste to, sú to veľmi zaujímavé úlohy, hoci časovo náročnejšie, ale ukázali mi nové možnosti.“ Riešiteľ LaBáK-u 2019

V online časti semináru LaBaK.net sme sa tešili veľmi veľkej účasti v tímových kategóriách pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Viac ako 300 detí si tak vyskúšalo recykláciu vlastného papiera na vianočné pozdravy, výrobu rakiet, zatrieďovanie živočíchov alebo vločiek. Súťažiaci tento rok prekvapili kvalitami svojich prác, vďaka čomu sa v týchto kategóriách umiestnilo viac tímov na jednej priečke výsledkovej listiny.

Úlohy pre starších žiakov boli ešte pestrejšie. Podľa svojich príslušných kategórii vedátori riešili ako uhasiť lesné požiare v Kalifornii, kultivovali baktérie v petriho miskách, merali odpor vzduchu, vrátane ďalších 52 úloh v tomto súťažnom ročníku.

Ak ste tento ročník LaBáK-u premeškali, môžete si súťažné úlohy pozrieť na stránke https://labak.net a už v septembri sa k nám pridať, kedy spustíme už 8. ročník súťaže Online Seminár LaBáK.net.