Aktuality zo súťaže LaBáK

Koncom mesiaca september sme spustili nový ročník LaBáK-u. Tohtoročná téma LaBáK-u sú kontinenty. Uzávierka prvého kola venovaného Severnej a Južnej Amerike je naplánovaná na 25. novembra 2019. Témou nasledujúceho kola bude Európa a Ázia.

Zmeny v pravidlách tímových kategórii E a F:

V novom ročníku sme zmenili systém hodnotenia tímových kategórii. Hlavným cieľom je zjednodušenie systému bodovania, aby sa zachovala objektivita a zároveň bolo možné ohodnotiť aj výrazne kreatívne a prepracované riešenia. Maximálny počet bodov za úlohu sa znížil na 6 bodov (v prípade úlohy s 3 časťami) a zaviedli sme jednoznačné kritéria hodnotenia. Viac informácií a kritériá hodnotenia kategórií E a F nájdeš na https://labak.net//Info/pravidla

Spolupráca pri propagácii:

Spolu so začiatkom súťaže nastáva jedna z najťažších častí a to osloviť nových i starých riešiteľov. Ako člena LaBáK tímu by sme ťa rád poprosili o spoluprácu pri propagácii súťaže. Ak poznáš aktívnych ľudí, ktorých by súťaž mohla zaujať, povedz im prosím o LaBáK-u. Juraj Vasek pripravil pre vás niekoľko pred-pripravených emailov, FB príspevkov a materiálov na http://bit.ly/Labak-2019-PR. Prípadne kontaktuj s informáciou o osobe / inštitúcii a môžeme ju kontaktovať za teba. Kontakt: Juraj Vasek: vasek@amavet.sk

Predĺženie uzávierky na tvorbu úloh pre 2. Kolo:

Nakoľko nastal časový sklz pri prvom kole, uzávierka pre tvorbu úloh na jednotlivé súťažné kolá vyzerá nasledovne:

Uzávierka zadaní pre druhé kolo: 14.11.2019

Uzávierka zadaní pre tretie kolo: 15.12.2019

Uzávierka zadaní pre štvrté kolo: 20.01.2020

V prípade akýchkoľvek zmien kontaktujte Juraja Vaseka labak@amavet.sk

Predstavujeme Tím LaBáK-u:

Organizačné tímy, tímy tvorcov úloh, hodnotiteľov bude od tohto ročníka zastrešovať označenie Tím LaBáK-u. Postupne začneme toto označenie používať čoraz častejšie, čo by malo priniesť zjemnenie tímov, nakoľko staršie delenie už nebolo veľmi presné. Taktiež, ak poznáš záujemcov, ktorí by radi pomohli s LaBáK-om, určite ich nasmeruj na https://labak.net//Info/dobrovolnictvo  

Nová kontaktná osoba:

Ospravedlňujeme sa za niekoľko dňové oneskorenie pri odpovedaní na emaily, ktoré chodili na vasek@amavet.sk  počas Septembra. Zlepšiť a optimalizovať tok informácii v LaBáK-u a reakčný čas pomôže aj nová členka LaBáK tímu Michaela Kardohelyová (Miška). Odporúčam preto používať email: labak@amavet.sk, ktorý kontrolujeme obaja.

Kontakt: Juraj Vasek vasek@amavet.sk  a Michaela Kardohelyová kardohelyova@amavet.sk

Zistili sme z minulého ročníka:

Ak si chceš pripomenúť minulý ročník LaBáK-u, určite odporúčam navštíviť Záverečnú správu z minulého ročníka. Okrem iného tam nájdeš fotky z riešenia rôznych úloh, zopár zaujímavých čísel a taktiež spätnú väzbu od riešiteľov LaBáK-u.

Juraj Vasek, Koordinátor súťaže LaBáK