AMAVET klub 655 a Týždeň vedy a techniky na Slovensku

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa skupina 15-tich našich členov zúčastnila podujatí v Prešove a v Košiciach. Navštívili sme CEPT – Centrum edukácie a popularizácie techniky na Katedre matematiky, fyziky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V Košiciach to bola návšteva počítačového gridu (počítačovej farmy) na Oddelení subjadrovej fyziky Slovenskej akadémie vied na Watsonovej ulici. Nasledovalo podujatie „Namakaný deň“ v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity a „ochutnávka výťahu“ paternoster v hlavnej budove Technickej univerzity v Košiciach.

Košice sú pre nás pri súčasných cenách dopravy ťažšie prístupné. Našli sme však spôsob. Vybrali sme sa do Košíc autami, ktorých šoféri boli učitelia – členovia nášho klubu (a boli „amaveťáci“ aj keď chodili do našej školy ako žiaci), ktorí boli ochotní nás odviezť iba za cenu paliva. Tak sme mohli navštíviť viac zaujímavých miest v jeden deň. Všetky podujatia boli zážitkom, no „naj“ bolo CEPT v Prešove. Líder oddelenia techniky prof. Pavelka predstavil expozíciu s témou „Rozumieš technike v domácnosti?“ Mohli sme vidieť takmer všetky druhy domácich spotrebičov v takej podobe, ako ich doma nepoznáme. V dielni si žiaci vyskúšali mnohé prístroje, napr. gravírovačku, rezačku polystyrénu, sústruh, vŕtačku, 3D tlačiareň a podobne.

Na počítačovej farme SAV v Košiciach nám Ing. Kočan veľmi názorne vysvetľoval činnosť sústavy stoviek počítačov, ktoré spracúvajú dáta z vlastných projektov, ale prevažne z experimentov známeho urýchľovača LHC v CERN-e na okraji Ženevy.

PaedDr. Miroslav Vojtek, vedúci AMAVET klubu 655 pri ZŠ Marhaň

Atmosféru dňa zachytávajú nasledujúce fotografie: