amavet logo stvorec

AMAVET má nové logo

Od tejto chvíle v októbri 2021, po 31 rokoch, má Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) nové logo. Dospelý „mládenec“ sa rozhodol prispôsobiť dobe, súčasnej zrýchlenej komunikácii a v neposlednom rade aj nástupu jej elektronizácie, z čoho vyplynula potreba zjednodušiť „čitateľnosť“ svojho loga a dať mu modernejší charakter. V nasledujúcom rozhovore som vyspovedal autora loga Radovana Vašáka.

  • Ako tretí vo finále súťaže Junior Internet AMAVET 2021 v kategórii JuniorDesign si mal možnosť využiť stáž v renomovanej reklamnej agentúre DIORAMA, ktorej majiteľ Jakub Otčenáš je niekoľko rokov aj členom odbornej hodnotiacej komisie súťaže. Tam vznikol aj námet a nakoniec realizácia nového loga pre 31 ročné občianske združenie AMAVET. Ako si uchopil túto úlohu?

V prvom rade chcem znovu poďakovať Jakubovi a Petrovi z Dioramy za to, že mi dôverovali natoľko, aby som u nich mohol stážovať a neskôr aj niekoľko mesiacov pracovať. Zároveň chcem poďakovať celému tímu za to, ako rýchlo ma medzi seba prijali a za príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili v mojich začiatkoch v agentúre.

Logo, resp. identita pre AMAVET vznikala pod vedením Jakuba Otčenáša, ktorý na seba zobral rolu art-directora. Prvý týždeň som sa zaoberal širším konceptom, vyskúšal som niekoľko nápadov a vytvoril viacero verzií. Celý proces som na dennej báze konzultoval s Jakubom. Po internej dohode som neskôr rozpracoval už súčasnú verziu loga, ktorú som nasledujúce týždne upravoval a dopracovával.

  • Meniť tak staré logo nie je jednoduché, aby tí čo ho používajú, prehltli „tabletku“ horkosti zaužívaného stereotypu. Čím si ich presvedčil?

Identita AMAVET-u nemala posledné roky žiadny spájajúci prvok. Vedel som že kluby a súčasti AMAVET-u je potrebné vizuálne zladiť s materskou organizáciou.

Vytvoril som jednoduchý geometrický symbol, ktorý som varioval. Upravil som ho pre potreby podujatí a ďalej rozpracoval do rôznych aplikácií. Celej identite pomohli aj vhodne zvolené farby, ktoré sú veľmi súčasné a fresh.

Nové logo AMAVET-u, resp. symbol, tvoria tri prepojené štvorce, abstraktne vyobrazujúce písmeno A. Spojenie štvorcov by malo tiež evokovať zlievanie vodivých spojov na doske plošných spojov (PCB) a nákres molekuly s dvoma väzbovými pármi.

  • Ako Ťa oslovila súťaž AMAVET-u Junior Internet? Vedel si o nej alebo…?

O súťaži Junior Internet som sa dozvedel prostredníctvom reklamy na Facebooku. Na súťaž som neskôr stiahol aj svojich spolužiakov a teda naša škola mala na konferencii početné zastúpenie.

  • Tvoje kroky po súťaži AMAVET-u a stáži v DIORAME povedú kam?

Dnes som už študentom vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. Tu sa chcem ďalej vzdelávať v odbore a čo najviac sa naučiť. Asi je ešte priskoro, aby som si volil konkrétnu oblasť svojho zamerania. Už teraz je ale isté, že pri grafickom dizajne ešte chvíľu zostanem.

  • Určite máš aj odkaz pre Tvojich rovesníkov. Aký je jeho leitmotív?

Škola je iba základ, vzdelávať sa budete po celý život. Navštevujte vzdelávacie podujatia, prednášky, workshopy a všetko, k čomu máte vo svojom okolí prístup. Práve neformálne vzdelávanie mi pomohlo dostať sa na výšku mojich snov a pracovať v odbore, ktorý ma baví a napĺňa.

Zúčastnite sa Junior Internetu! Je to skvelá príležitosť na spoznanie zaujímavých ľudí z odvetvia, ktoré vás zaujíma. Zároveň získate prehľad o práci vašich rovesníkov a budete sa mať s kým porovnať, prípadne si poradiť alebo pomôcť. Sú to skúsenosti na nezaplatenie.

V neposlednom rade majte zdravé sebavedomie a buďte proaktívni. Čakať na ten „pravý moment“ sa neoplatí. Učte sa za chodu, skúšajte a objavujte. Veľa šťastia.

Zhováral sa Ján Nemec

Logá na stiahnuté v plnej kvalite sú dostupné tu.