AMAVET na Dni Európy 2024 v Bratislave

Interaktívnym spôsobom sa predstavuje vedecká komunita

V historických priestoroch Starej Tržnice v Bratislave sa 9. mája 2024  uskutočnilo každoročné záujmovo – vzdelávacie podujatie Deň Európy, ktoré organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Tento rok sa na podujatí predstavilo množstvo organizácií, medzi ktorými nechýbal ani stánok AMAVET, Asociácie pre mládež vedu a techniku.

Deň Európy je významným momentom pre diskusie o úlohe Slovenska v Európskej únii. Dostali sme odpovede na otázky typu prečo je dobré voliť v európskych voľbách 8. júna 2024 alebo čo robí Európa pre klímu, ako aj pre prezentáciu rôznych vzdelávacích, kultúrnych iniciatív. Stánok AMAVET bol jedným z najnavštevovanejších, čo potvrdzuje záujem verejnosti o vedecké a technické odbory.

Atrakcie stánku AMAVET

Hlavnou atrakciou stánku AMAVET boli interaktívne exponáty a pokusy pripravené dlhoročnou členkou Ankou Kravárovou. Tieto pokusy, ktoré sú jej autorským dielom, pritiahli pozornosť nielen mladých nádejných vedcov, ale aj rodiny s deťmi a žiakov. Návštevníci mali možnosť na vlastnej koži zažiť „zázraky“ vedy a techniky, čo umocnilo ich záujem o vedecké disciplíny.

AMAVET v rámci svojej prezentácie detailne informoval o širokej škále aktivít, ktoré ponúka, vrátane vedeckých táborov, exkurzií ako napríklad do CERN-u (https://www.amavet.sk/exkurzia-do-cern-u/ ) a súťaží pre mladých nadšencov vedy. Cieľom bolo motivovať mládež k aktívnejšiemu zapojeniu sa do vedeckého bádania a technického rozvoja.

Vďaka organizátorom a výhľad do budúcnosti

Podujatie Deň Európy poskytlo AMAVET-u skvelú platformu pre zviditeľnenie ich práce a prilákalo nových záujemcov o členstvo či spoluprácu. Organizátori Dňa Európy poskytli všetkým účastníkom skvelé podmienky pre prezentáciu ich aktivít a otvorili priestor pre dialóg o dôležitých európskych témach.

AMAVET vyjadruje vďaku za možnosť byť súčasťou takého významného podujatia a teší sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá prinesie ešte viac príležitostí pre mladých vedcov na Slovensku.

Podujatie ukázalo, že záujem o vedu a techniku na Slovensku je živý a že organizácie ako AMAVET sú kľúčové pre rozvoj tohto potenciálu medzi mladou generáciou

Barbora Cíchová