AMAVET na konferencii Učíme pre život 2022

Konferencia Učíme pre život, ktorá sa konala v Poprade, mala v tomto roku tému „PROBLÉM AKO PRÍLEŽITOSŤ“. 13.ročník otvoril aj tento rok príležitosť učiteľom, riaditeľom škôl, ale aj iným subjektom, podieľajúcim sa na vzdelávaní našej mladej populácie, aby si navzájom vymenili svoje skúsenosti a poznatky. Konferencia každoročne prepája stovky učiteľov, riaditeľov škôl, cez mimovládne organizácie až po poslancov, či pracovníkov štátnych inštitúcií. Prináša inšpirujúce príbehy, ukážky dobrej praxe, nápady na inovácie a hlavne stretnutia a diskusie zainteresovaných strán. 350 účastníkov konferencie si vypočulo 68 prednášok, prezentácií, či workshopov.

Tento rok mal na konferencii zastúpenie aj AMAVET. Prednášku mala Mgr. Janka Šišková, vedúca AMAVET klubu 979 pri ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok.

Naša prezentácia mala za úlohu predstaviť  AMAVET učiteľom, ukázať na konkrétnych príkladoch, že s vedou sa stretávajú deti už v materskej škôlke, či na 1. stupni ZŠ a že veda sa dá učiť nielen na prírodovedných predmetoch, ale aj na hodinách jazykov… Nielen čas na krúžku je príležitosť na experimentovanie, ale na každom jednom kroku vieme už malým detičkám ukazovať vedu a vysvetľovať súvislosti.  Prednáška mala maximálnu možnú účasť, tak veríme, že sme inšpirovali ďalších učiteľov, ktorí vyhľadajú spoluprácu s AMAVET-om, zúčastnia sa niektorej zo súťaží, ale hlavne, že naučia svojich žiakov mať vedu rád.

Janka Šišková