AMAVET na Regeneron ISEF 2021 USA – 2. miesto

Najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov na svete

Od 16. do 21. mája sa uskutočnila z amerického Washington D.C. najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair). V tomto roku formou online. Súťaž sa konala do roku 2019 každoročne prezenčne s celkovým počtom 1800 účastníkov z viac ako 70 štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Regeneron ISEF zúčastnil opäť slovenský finalista Festivalu vedy a techniky AMAVET – stredoškolák Jakub Gál, ktorý získal úžasné 2. miesto!

Prestíž súťaže spočíva v poskytovaní odmien, ako napríklad štipendií, špeciálnych pobytov a finančných ocenení, v celkovej výške viac ako 5 miliónov amerických dolárov. Prvý ročník ISEF sa konal v roku 1950. Od roku 1997 do 2019 bol finančne podporovaný spoločnosťou Intel, od roku 2020 súťaž podporuje spoločnosť Regeneron.

Pri vyhlasovaní Hlavných cien ISEF zaviala pomyselne v online priestore aj slovenská vlajka. Jakub Gál v kategórii Robotika a inteligentné stroje získal cenu 2 tisíc dolárov za druhé miesto!

Úspešní žiaci môžu získať ocenenia buď v rámci Špeciálnych cien alebo v rámci Hlavných cien podujatia. Organizácie USA z oblasti štátnej správy, priemyslu a vzdelávania v rámci širokého spektra vedeckých disciplín sa každoročne spájajú s Regeneronom ISEF ako sponzori Špeciálnej ceny, poskytujúc ocenenia, štipendijné stáže a ďalšie ceny stovkám finalistov spomedzi študentov. Hlavné ceny udeľuje organizátor podujatia v rámci jednotlivých vedných disciplín, kde tento rok v kategórii Robotika a inteligentné stroje získal úspech aj Jakub Gál, finalista Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020 a žiak Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre. Ako hodnotí svoje pôsobenie a úspech Jakub?

„ISEF je najväčšou a najprestížnejšou súťažou stredoškolákov na svete a naozaj sa to ukázalo na jej priebehu. Ešte pred začiatkom súťaže bolo potrebné vyplniť veľké množstvo tlačív a natočiť viacero videí, čo bola pre mňa osobne asi najťažšia a najstresujúcejšia časť, ale nakoniec sa mi ju podarilo úspešne splniť a potom začala tá zábavnejšia časť. Prvý deň sme mali hodnotenia cez ZOOM, kde boli porotcovia, ktorí museli spĺňať prísne kritéria ako napríklad to, že každý musel mať PhD. a skúsenosti z praxe. Priebeh hodnotení závisel najmä od daného hodnotiteľa. Keďže všetky materiály k projektu dostali vopred, väčšina sa rozhodla klásť priamo otázky. Po hodnoteniach začal týždeň plný aktivít, ktoré sa konali vo virtuálnom priestore kde som mal možnosť stretávať sa a komunikovať s ostatnými účastníkmi. K tomu dopomáhali aj rôzne akcie, ako bol napríklad PinExchange, kde si každý účastník vytvoril vlastný odznak, ktoré sme si následne medzi sebou vymieňali. Konali sa tu aj rôzne prednášky a diskusie, kde sme sa mohli z “očí do očí rozprávať ” s ľuďmi, ktorí sú najuznávanejšími svetovými expertmi vo svojej oblasti. Taktiež sa počas celého festivalu konali aj prezentácie vysokých škôl ako napríklad MIT, Stanford, Caltech, Yale a mnohých ďalších, a prezentácie rôznych organizácií, ktoré celú súťaž sponzorovali. Nakoniec bolo slávnostné odovzdávanie cien, keď som sa veľmi tešil z druhého miesta v mojej kategórií.“

Mladí vedci sa virtuálne zúčastnili od 16. do 21. mája na podujatí, kde mali možnosť spojiť sa so svojimi rovesníkmi a lídrami v oblasti STEM. 1833 finalistov, reprezentujúcich 49 štátov a 64 svetových krajín mali šancu vyhrať ocenenia v hodnote až 5 miliónov dolárov. Najlepší a najbystrejší svetoví žiaci sa stali finalistami v najväčšej svetovej medzinárodnej súťaži pre stredoškolákov – Regeneron ISEF 2021, ktorý organizuje Society for Science.

„Tohtoroční finalisti Regeneronu ISEF nie sú len vedci, inžinieri a inovátori, ale aj ľudia schopní priniesť zmenu“ povedala Maya Ajmera, prezidentka a CEO Society for Science a vydavateľka Science News. „Uprostred rozruchu pandémie títo mladí vedci rozoznali silu, ktorú veda a inžinierstvo má na to, aby rozpútala debatu a pozitívne ovplyvnila neustupujúce globálne problémy a my sme nadšení, že môžeme zdieľať ich nové nápady z celého sveta“.

„Počas roku, kedy mali ľudia z oblasti STEM vo svete úžasný vplyv na zachraňovanie životov, Regeneron je poctený príležitosťou spoznať a osláviť novú generáciu talentov v STEM“ povedala Hala Mirza, viceprezidentka Korporátnych komunikácií a občianstva v Regenerone. „Virtuálna prehliadka prezentuje prácu vynikajúcich študentov z celého sveta a my všetkých pozývame nahliadnuť na budúcnosť vedy a techniky“.

Slovensko bolo pri tom! Vďaka Jakub Gál, vďaka AMAVET, že vytváraš priestor pre uplatnenie slovenského umu vo svete.

Ján Nemec