AMAVET opäť medzi najlepšími v Európskej súťaži mladých vedcov

Na 33. ročníku EUCYS-u boli úspešní aj Slováci – druhé miesto a špeciálna cena CNIC

Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS – EU Contest for Young Scientists) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi. Počet účastníkov narástol z 53, z prvej súťaže v roku 1989, na priemerne 150 účastníkov ročne. V tomto roku (14. – 18. septembra) sa konala súťaž mladých vedcov v holandskom Leidene, ktoré je pre tento rok aj Európskym mestom vedy. 132 účastníkov z 33 krajín prezentovalo 85 projektov, s ktorými vyhrali predkolo EUCYS 2022. Na Slovensku bol predkolom už 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT), z ktorého postúpili na európske finále do Holandska Lucia Cengelová a Jakub Gál. Reprezentovali Slovensko a Asociáciu pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) veľmi úspešne!

Jakub Gál s projektom Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou architektúrou konvolučnej neurónovej siete sa umiestnil na 2. mieste, za ktoré získal aj finančnú odmenu 5 tisíc eur!

Lucia Cengelová s projektom Výpočtový dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov získala špeciálnu Cenu CNIC. Ide o trojdňový pobyt v CNIC – Národnom centre pre kardiovaskulárny výskum v Španielsku. Počas pobytu sa víťaz dozvie o projektoch Centra priamo od výskumníkov CNIC. Dozvie sa o infraštruktúre a technológiách, ktoré sú k dispozícii na riešenie výskumu kardiovaskulárnych problémov.

Čo je podstatou úspešného európskeho projektu mladého Slováka Jakuba Gála? „Náš výskum začal ako systém videnia pre súťažného robota RoboCup. Tam sme čelili mnohým problémom v reálnom živote, ako napríklad vytvorenie robustného a vysokorýchlostného systému, ktorý by bol tiež energeticky efektívny. Vyvinuli sme vlastnú architektúru a skonštruovali kompaktnú kameru schopnú spustiť operačný systém umožňujúci rýchle spracovanie obrazu s výbornou konektivitou. Výsledkom našej práce je plne paralelná analógová kamera z komponentov s implementáciou analógovej neurónovej siete pre počítačové videnie, ktorá je nízko-nákladová a plne voľne šíriteľná (opensource). Silným podnetom na moju prácu bola aj súťaž FVAT AMAVET 2021, z ktorej som postúpil a mohol som svoje výsledky konfrontovať na celoeurópskej súťaži.“

V tomto roku mladí vedátori na Slovensku, žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, svoje projekty prihlasovali do 5. októbra 2022 na 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) – národného kola EUCYS na Slovensku. Čo im odkazujú dnes už veľmi úspešní laureáti FVAT?

Lucia: „Bolo to po prvýkrát čo som bola na medzinárodnej súťaži a popravde celkovo moja prvá súťaž ako taká. Týmto by som chcela povzbudiť všetkých, aby sa nebáli a vyskúšali túto súťaž. Osobne som vôbec nečakala, že sa dostanem cez krajské kolo a nie ešte, že sa mi podarí získať cenu na EUCYS-e, za ktorú som nesmierne vďačná. Mala som možnosť zažiť ako to na súťažiach chodí, precestovala a videla som nádhernú krajinu a to v spoločnosti úžasných, cieľavedomých a inteligentných ľudí, ktorých som mala možnosť spoznať. Sama som neverila aké je krásne objavovať nové kultúry, krajiny a získať si nových priateľov. Ako cenu som získala  pobyt v Madride v Španielsku do laboratórií s možnosťou skúsenia si výskumu v CNIC centre v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. Verím, že ma to posunie o krôčik ďalej a nadobudnem nové znalosti, ktoré neskôr využijem. Je úžasný pocit posúvať sa ďalej a objavovať samého seba. Prajem rovesníkom, aby ste taktiež našli v sebe odvahu a vášeň vytvoriť niečo, čo Vás posunie ďalej a otvorí nové cesty v živote. V neposlednom rade by som sa veľmi rada poďakovala AMAVET-u, ktorý mi  umožnil  zúčastniť  sa tejto súťaže.“

Jakub: „Tak samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi na tejto prestížnej súťaži podarilo získať druhé miesto, ale hlavne som vďačný za možnosť stretnúť sa s odborníkmi v danej oblasti a za ich uznanie a podnetné rady. Aj keď, priznávam, prvým miestom by som nepohrdol 😊. Taktiež sa mi podarilo opäť spoznať kopec nových zaujímavých ľudí, spoznať krásu Leidenu a zistiť, že vegetariáni to nemajú ľahké, keďže počas celej súťaže bolo iba vegetariánske jedlo. Chcel by som poďakovať Európskej únii za to, že mi niečo takéto umožnila, ale najmä AMAVET-u za to, že už dlhé roky robí to čo robí a tým pomáha slovenským študentom nakuknúť do sveta vedy.“

Národné kolo EUCYS na Slovensku – Festivalu vedy a techniky AMAVET www.festivalvedy.sk

Víťazný projekt Jakuba Gála

Ocenený projekt Lucie Cengelovej

Významnými Partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS a Nadácia Allianz.

Ján Nemec