AMAVET ponúka nové exkurzie v roku 2023

Po pandemických rokoch útlmu cestovania sa opäť zvyšuje aj záujem o exkurzie. Služby v cestovnom ruchu neboli úplne pripravené na nový nápor návštevníkov. Mnohí zamestnanci boli nútení vzhľadom na situáciu zmeniť zamestnanie a chýbajú. Veríme však, že sa to tento rok zlepší, pretože aj naše exkurzie sa rozbiehajú v stále väčších počtoch študentov, ktorí túžia vycestovať za novými podnetmi do vedecko-technických inštitúcií v zahraničí.

Popri našich tradičných exkurziách do CERN-u, za Fyzikálnym Parížom či Po stopách Leonarda da Vinci plánujeme absolvovať aj premiéru s programom zameraným na techniku v Mníchove, kde žiaci zavítajú do BMW múzea, Deutsches múzea a Allianz Areny. Premiérovou bude aj exkurzia do Talianska, kde navštívime veľké množstvo pamiatok v Ríme vrátane Vatikánu a archeologický park Pompeje.

V Európe tiež postupne vznikajú nové interaktívne múzeá a otvárajú sa inštitúcie zamerané na neformálne vzdelávanie. Ak máte dobrý tip a túžili by ste navštíviť nové miesta, radi vám pomôžeme aj s prípravou originálneho programu. V minulom roku sme takto premiérovo pripravili exkurziu do poľského Kopernikovho centra vedy, SAT revolution a vesmírnej stanice LunAres.

Navštevovať nové miesta je prínosom a skúsenosťou pre každého človeka, preto veľmi radi poskytujeme naše Cesty za vedou.

Dominik Šintál