AMAVET uspel v ďalšej výzve Fondu SK-NIC

Súťažná konferencia JUNIOR INTERNET AMAVET,  ktorej už 16. ročník vyhlásil AMAVET na začiatku roka, uspela už po druhýkrát vo výzve Fondu SK-NIC. Táto výzva bola otvorená od 1. septembra do 15. októbra 2020. Šlo o výzvu pre malé projekty, teda do 10 tisíc eur. Celkovo bolo v tomto kole na podporu vyčlenených 100 tisíc eur.

Z celkového počtu prihlásených (286) splnilo formálne náležitosti 171  projektov. Tie sa spolu s našim JUNIOR INTERNET AMAVET dostali do druhého kola hodnotenia, kde sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon navrhli schváliť 14 najlepších projektov spolu so 16. ročníkom amaveťáckeho JUNIOR INTERNET-u, ktorý organizujeme už druhýkrát formou online konferencie. Takúto online formu považujeme za jedinú a bezpečnú pre usporiadanie aj v najbližších mesiacoch.

26. januára 2021 sa prostredníctvom online konferencie Fondu SK-NIC prezentovali víťazné projekty a JUNIOR INTERNET AMAVET medzi nimi nesmel chýbať. Video si môžete pozrieť v čase 2:05:40 na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=p_NpZZabgYM.

Súťaž JUNIOR INTERNET AMAVET je určená žiakom ZŠ a SŠ, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, aktívne pôsobenie na sociálnych sieťach a tvorbu online projektov zameraných na vzdelávanie.

Prihlasovať projekty do súťažných kategórií môžu súťažiaci do 15. marca 2021 na www.juniorinternet.sk.

Súťažnú konferenciu JUNIOR INTERNET AMAVET finančne podporili SK-NIC, a.s. a WebSupport, s.r.o.

Dávid Richter, riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET AMAVET