AMAVET v USA – dve štvrté miesta

Svetová úroveň slovenských projektov stredoškolákov

Od 13. do 19. mája sa konala v Dallase, USA, najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair). Dva slovenské projekty, ktoré postúpili z celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022, dosiahli svetovú úroveň – dve štvrté miesta! Slovensko a AMAVET reprezentovali tri stredoškoláčky.

Štrvté miesto získala Ľudmila Kvašňovská s projektom „Smart Theranostic Lipid-Based Nanoparticles for Breast Cancer Treatment Using Hydrophobic Cytostatics“ v kategórii Materials Science, ktorá je z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

V kategórii Systems Software získali rovnako štvrté miesto Vanessa Cisková a Vanesa Smoľaková s projektom „Evidence and Management of Warehouses With Eco-Based Materials“, zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Ľudka po prílete na Slovensko skonštatovala: Musím sa priznať, spočiatku som bola nervózna z prezentovania pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale nakoniec to bolo oveľa príjemnejšie, ako som si pôvodne myslela. Program bol celý týždeň veľmi bohatý. Mala som možnosť zúčastniť sa rôznych prednášok, aktivít ako student mixer alebo pin exchange a zoznámiť sa so študentami z celého sveta. Umiestnenie v mojej kategórii bolo skvelým zakončením. Ďakujem všetkým, vďaka komu som sa na súťaži ISEF v Dallase mohla zúčastniť, je to naozaj nezabudnuteľný zážitok.“

Obe Vanes(s)ky skonštatovali spoločne: Účasť na súťaži ISEF nám priniesla napätie a stres pred obhajobami, no aj neskutočne veľkú príležitosť na prezentovanie našich projektov. Obhajoby boli úplne iné, ako sme očakávali a hodnotiaci boli otvorení a priateľskí, skrátka nadšenci ako my. Po úspešných obhajobách nasledovala oslava a tvorba nových priateľstiev. Zaujímavou možnosťou stravovania bola vynikajúca mexická kuchyňa. Celý pobyt a súťažná skúsenosť prispeli k nášmu osobnému rastu a rozvoju.“

Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Marián Babinčák, PhD. Marián bol ešte minulý rok vedeckým pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a teraz je postdoktorand na Malopoľskom biotechnologickom centre Jagiellonskej Univerzity v Krakowe. Už po druhýkrát bol členom odbornej hodnotiacej komisie zo Slovenska na súťaži ISEF: Byť aj tento rok na najprestížnejšej súťaži stredoškolských projektov na svete ako člen hodnotiacej komisie bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Dúfam, že moje poznatky a nápady na zlepšenia pomôžu ďalšiemu rozvoju Festivalu vedy a techniky AMAVET. Na základe úžasných umiestnení našich finalistiek tento rok už teraz môžem povedať, že kvalita projektov na našom festivale dosahuje svetovú úroveň a že sa naši mladí vo svete nestratia.“

Prestíž súťaže spočíva aj v poskytovaní odmien, ako napríklad štipendií, špeciálnych pobytov a finančných ocenení, v celkovej výške viac ako 5 miliónov amerických dolárov. Prvý ročník ISEF sa konal v roku 1950. Od roku 1997 do 2019 bol finančne podporovaný spoločnosťou Intel a od roku 2020 spoločnosťou Regeneron.

Našich reprezentantov podporili – Nadácia Tatrabanky, Nadačný fond manželov Tabačikov a Úrad vlády SR.

Sme presvedčení, že aj skúsenosti tohtoročných reprezentantov Slovenska podporia tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí z krajských súťaží  Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) postupujú na celoslovenské finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT). 26. ročník FVAT zorganizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v týždni od 6. do 12. novembra 2023.

Ján Nemec