AMAVET získal podporu z Fondu SK-NIC

Asociácia pre mládež, vedu a techniku podala žiadosť o podporu súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET, ktorá poskytuje priestor pre projekty žiakov základných a stredných škôl v oblasti informatiky a informačných technológií.

Projekt JUNIOR INTERNET získal z Fondu SK-NIC podporu 10 000 eur, ktorá zabezpečí nielen náklady na organizáciu podujatia, ale aj propagáciu medzi mladých ľudí.

Do grantového programu SK-NIC bolo prihlásených 56 projektov. V hodnotení sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu. Hodnotitelia napokon posunuli na schválenie 11 najlepších projektov.

“Všetkých predložených jedenásť projektov splnilo kritéria odbornej komisie a boli pripravené v súlade s pravidlami výzvy. Ako konečný schvaľovateľ sme sa rozhodli prideliť podporu všetkým vybraným projektom. Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti či už na školách, alebo prostredníctvom neziskových organizácií, je v dnešnom digitálnom svete nesmierne dôležité,“ povedal Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Prezentácia podporených projektov sa uskutočnila 9. januára 2020. Na tomto stretnutí riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s. Peter Bíro odovzdal symbolický šek riaditeľovi súťaže Dávidovi Richterovi.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na realizáciu 15. ročníka JUNIOR INTERNET-u aj s novým dizajnom.

Dávid Richter, riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET

Autor fotografií: Ján Gombala VIDEOART