Amaveťák Janko Motešický vo finálovej trojke Ceny Dionýza Ilkoviča!

Cena Dionýza Ilkoviča už po siedmy raz ocenila výnimočných učiteľov a učiteľky prírodovedných predmetov – matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie, ktorí vychovávajú talenty na základných a stredných školách. Sú to často práve ich študenti, ktorí pod vedením svojich pedagógov  uspejú na medzinárodných kolách súťaží a domov prinesú cenné medaile. Za drahými kovmi sú však okrem talentu aj desiatky hodín strávených konzultáciami a prípravou pokusov na krúžkoch, ktoré vedú učitelia po vyučovaní vo svojom voľnom čase a nezriedka zadarmo.

Víťazkou siedmeho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Jana Chrappová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nás v AMAVET-e nesmierne teší, že medzi prvou trojkou ocenených učiteľov bol aj náš amaveťák Janko Motešický! Janko vyučuje fyziku a informatiku na Základnej škole na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou, kde vedie aj AMAVET klub 964 a obľúbený krúžok robotiky. Treťou ocenenou bola Mariána Mišenčíka z Gymnázia Lipany.

Ako vníma svoje ocenenie Janko Motešický? „Umiestnenie medzi prvú trojku v rámci Ceny Dionýza Ilkoviča patrí nielen mne, ale aj veľkému počtu skvelých ľudí, ktorí ma sprevádzajú v živote. A to sú – moja rodina, skvelý tím kolegov v AMAVET-e a v mojej škole ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Vždy bolo príjemné vidieť, ako sa moji žiaci a členovia AMAVET klubu 964 rozvíjajú a dosahujú úspechy nielen doma, ale aj vo svete. Tieto úspechy dosiahli chlapci a dievčatá z klubu svojou prácou, chuťou niečo viac sa naučiť a vložením srdca do svojej práce po vyučovaní.

Náš AMAVET klub 964 pri ZŠ Bernolákova sa dnes venuje hlavne robotike a programovaniu. Po predchádzajúcich súťažiach v USA, Číne, Poľsku, Česku a Slovensku, sme sa minulý rok s chlapcami zo 6. ročníka zúčastnili súťaže European Robocup Junior 2023. Bola to ich prvá veľká súťaž. Tento rok sme už pod krídla nášho klubu, vďaka záujmu, zobrali aj deti štvrtého ročníka a vďaka Grantovému programu pracujeme s micro:bit robotmi.

Moja veľká vďaka patrí kolegom a vedeniu školy za príjemné pracovné podmienky. Taktiež patrí vďaka kolegom z celého AMAVET-u za podporu a osobitne aj Jožkovi Ristvejovi, ktorý dlhé roky úspešne organizoval súťaž RoboRAVE Slovakia.“

Spracoval Ján Nemec

Viac TU