Archív amavet.sk

Ako ste už isto postrehli, v roku 2019 sme prešli kompletnou rekonštrukciou našich webových stránok amavet.sk, zvedavivedci.sk,  (predtým superleto.sk), festivalvedy.sk,  a v tomto roku aj juniorinternet.sk.

Na adrese http://archiv.amavet.sk/ sme sprístupnili archív starého webu aj s 2067 článkami.

V archíve nájdete množstvo článkov o činnosti AMAVET-u a jeho klubov, o vedátoroch, ktorí nás reprezentovali v zahraničí či databázu debrujárkych pokusov. Tie si môžete zrealizovať doma či v škole, nájdete ich na tejto adrese http://archiv.amavet.sk/index.php?id=3&idd=3.

Dávid Richter, AMAVET