AstroLab v strednej odbornej škole

Členovia krúžku elektroniky a robotiky a Stellar klubu AMAVET 808 zorganizovali v piatok 24. septembra 2021 v Strednej odbornej škole J. A. Baťu prezentáciu elektroniky, robotiky a kozmonautiky pod názvom AstroLab 2021.

Akciu zrealizovali v priestoroch školy a v spolupráci s vedením školy. Cieľom bolo spopularizovať vedu, techniku a elektroniku medzi žiakmi a vzbudiť u nich záujem aj o mimoškolské aktivity v tejto oblasti. Prezentácia umožnila nielen prezretie predvedených elektronických modelov, obvodov a robotov, ale účelom bolo aj aktívne obvody skonštruovať a vyskúšať. Pozornosť získali – model testera s tlačidlami, testujúci rýchlosť a postreh, názorné elektronické stavebnice, z ktorých sa dajú zostrojiť jednoduché obvody, ako napríklad melodický zvonček, FM rádio, zvukový generátor. Predviedli aj víťazné robotické modely robotov, ktoré sa umiestnili na prvých miestach v medzinárodných súťažiach  Istrobot, Robotiáda, Festival vedy a techniky AMAVET.  Prezentáciu navštívili predovšetkým žiaci študujúci technické predmety, ale ukázalo sa, že zaujala aj „netechnikov“, napríklad žiakov obchodnej akadémie.

Ing. Ľudovit Baranček