Atraktívnu súťaž LaBáK AMAVET pozastavil

LaBák je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo 4 súťažných kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky. Špecifickosťou multidisciplinárneho seminára LaBáK je, že spája rozdielne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy – do jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Online seminár uľahčuje prístup k úlohám pre riešiteľov ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí jedinečný.

AMAVET zorganizoval doteraz 8 ročníkov tejto výnimočnej súťaže, kde je široké vekové spektrum kategórii žiakov – od materských škôl až po stredné školy. Deviaty ročník sa mal uskutočniť v tomto školskom roku.

Žiaľ výnimočná situácia na školách, kde od septembra sa realizuje vzdelávanie formou online, nám neumožnilo spustiť súťaž z viacerých objektívnych dôvodov“, hovorí riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Gabriela Kukolová a dodáva: „Doteraz sa nám prihlásilo len zopár žiakov najmä preto, lebo chýba pri prihlasovaní logická asistencia učiteľov, predovšetkým pre nižšie vekové kategórie, o materských školách ani nehovoriac. Druhým dôvodom je fakt, že pri vyučovaní v škole, žiaci veľmi radi využili internet, aby si zasúťažili formou online v jedinečnej súťaži LaBáK. Žiaľ karta sa obrátila, a po náročnom dopoludňajšom online vyučovaní vo všetkých vekových kategóriách majú žiaci toho dosť a na internete už nemajú ani trochu chuť súťažiť.“

V AMAVET-e veria, že školský rok 2021/2022 už bude ako obvykle na školách a 9. ročník obľúbenej online súťaže LaBáK sa určite uskutoční!

Ján Nemec