Bádateľské leto so Zvedavými vedcami 2023

V centrále AMAVET-u býva počas leta rušno, a inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť sa nám úspešne podarilo zorganizovať pre deti a mládež niekoľko táborov a teraz je čas ohliadnuť sa. Každý rok pripravujeme pre deti aj nové aktivity a témy, tak sa pozrime, čo všetko mali možnosť zažiť.

V mesiacoch júl a august sme pripravili tri turnusy Denného tábora Zvedaví vedci v Rači a jeden pobytový tábor Zvedavých vedcov v Modre-Piesku, kde sa nám osvedčil minuloročný pobyt v penzióne Huncokár.

Táborov sa zúčastnilo spolu 64 detí, 9 dobrovoľníkov a zamestnanci centrály AMAVET-u. Okrem dobrovoľníkov, bez ktorých by sme si tábory nevedeli ani predstaviť, sme vďační aj našim partnerom a podporovateľom, ktorí podporujú tento výnimočný projekt.

Ďakujeme Mestskej časti Rača

a mestu Modra

za podporu projektov pobytového tábora, Základnej škole Tbiliská a Základnej umeleckej škole Vrbenského za to, že nám umožnili využiť priestory školy ako základňu denného tábora.

Za podporu denných táborov sme vďační Hlavnému mestu Bratislava

a takisto aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR

za podporu táborov prostredníctvom dotácie, ktorú administruje NIVAM.

Pozrime sa bližšie na to, čo mohli deti zažiť na denných táboroch v Rači:

Návštevu Strojníckej fakulty STU v Bratislave s celodenným programom, formulami, robotmi, vznášadlami, 3d tlačou, mikroskopmi a mnohými ďalšími zážitkami, ktoré viedli lektori z STU.

Návštevu Mestských lesov v Bratislave s novými programami ekovýchovy „Žaby“, kde sme sa boli na vlastné oči pozrieť, aké žaby žijú v našom okolí, a „Belorítky“, kde sme spoznali správanie Belorítok a osvojili sme si princípy budovania hniezd.

Ďakujeme Lodenici Zálesie a AMAVET klubu 946 za možnosť splaviť časť Malého Dunaja a sledovať jeho prírodu zblízka.

V Zážitkovom centre vedy Aurelium mali deti šancu vyskúšať si vedu a techniku interaktívne a na vlastnej koži.

Vo FABLAB-e deti zamestnali svoju myseľ a ruky, keď programovali Ozobotov a techniku využívali aj na kreatívne nápady pri vypaľovaní do dreva.

Počas celého tábora ich zamestnával najmä animačný program Zvedaví vedci so širokým záberom vedecko-technických aktivít. Boli to vedecké experimenty a konferencie, krimi-chémia, odpaľovanie rakiet, súťaže kreatívnych technických riešení, pátračky, kvízy a množstvo hier, ktorých cieľom je podnietiť deti k záujmu o bádanie.

Ďakujeme tímu dobrovoľníkov Animačného programu Zvedaví vedci – Lucii, Veronike, Karin, Olívii, Dávidovi, Barbore, Júlii, Ondrejovi a Jurajovi, ktorí vytvorili pre deti množstvo podnetných aktivít.

Na pobytovom tábore bol pripravený bohatý program s tematickými dňami: Veda v každodennom živote s praktickými experimentami, Astronómia a prieskum vesmíru s návštevou Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK, Biológia a ekológia a prechádzka prírodou v spolupráci so Štátnou ochranou prírody CHKO Malé Karpaty, Chémia a zábavné experimenty, Fyzika a inžinierstvo s konštruktérskymi súťažami, Informatika a matematika s logickými hrami, hádankami a využitím programovania v tvorivej činnosti, Environmentálna veda a udržateľnosť s praktickými ukážkami a hľadaním obnoviteľných zdrojov energie.

Už len keď si to človek takto celé prečíta, má chuť vrátiť sa do detských čias a zažiť nové bádania detskými očami. Na základe spätnej väzby od účastníkov vieme, že si odniesli z táborov množstvo podnetov a celá snaha aj s letným ošiaľom má zmysel. Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným od partnerov cez dobrovoľníkov a rodičov, že tú hodnotu vidia. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

Lukáš Procháska