Build your own „Social Startup Initiative“

Pre pracovníkov s mládežou ponúkame účasť na dvojfázovom vzdelávacom kurze, ktorý organizuje Iuventa s možnosťou realizácie mini-projektov, tvorba metodiky, ako pracovať s kompetenciami potrebnými v sociálnej ekonomike.

Hlavným cieľom tohto školenia je vytvoriť priestor pre mladých lídrov a pracovníkov s mládežou s cieľom preskúmať: možnosti sociálneho podnikania, rozdiely medzi sociálnou a trhovou ekonomikou a ako navrhnúť a uchádzať sa o nadnárodné projekty mládežníckych iniciatív v miestnych komunitách so sociálnym dopadom.

Viac na: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/build-your-own-social-startup-initiative-.alej