Čakáme ťa 22. – 23. júna 2024 v centrále AMAVET-u

Nadšencov pre vedu a techniku pozývame na bezplatné školenie dobrovoľníkov – animátorov, ktorí majú pozitívny vzťah k deťom alebo k vede a chceli by si osvojiť, prípadne rozšíriť, svoje animačné schopnosti. Naše školenie je akreditované Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Po zvládnutí záverečného testu získajú absolventi osvedčenie, ktoré platí v rámci celého Slovenska. Vedomosti získajú od školiteľa s bohatými skúsenosťami, ktorý na príkladoch z praxe odovzdá svoje znalosti.

Zároveň naše združenie Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) ponúka možnosť získať praktické skúsenosti ako animátor na našich denných alebo pobytových táboroch. Našich dobrovoľníkov si vážime, preto im zabezpečujeme priame osvojovanie znalostí a zručností, podporu prostredníctvom komunikácie, ale aj finančnú odmenu po zaškolení.

O animačnom programe Zvedaví vedci

Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti, v laboratóriu pod holým nebom. Aktivitami podnecuje k zmysluplnému tráveniu voľného času a cieľom je aj vytvorenie pozitívneho vzťahu k bádaniu, vede a technike.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, neváhajte a vyplňte stručný dotazník. Vyznačte, že máte záujem o animačný program Zvedavých vedcov a my sa ozveme so všetkými potrebnými informáciami.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqftVopCI6OiN5W5sMrWp3Gzrkiwxsk2azYYlTU65sBopGLg/viewform

Andrea Adamovičová