Cena Dionýza Ilkoviča pre amaveťáčku Mirku Feretovú

Minister školstva ocenil tri výnimočné pedagogičky

Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do Bratislavy tri výnimočné učiteľky aby si prevzali z rúk ministra školstva Cenu Dionýza Ilkoviča za rok 2021. Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma finalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove.

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča a je určená pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj medzinárodné prírodovedné súťaže. Vedúca AMAVET klubu 957 v Prešove Mirka Feretová má za sebou úžasné výsledky o čom svedčí aj toto video: https://www.youtube.com/watch?v=oolRPlbJs0g

Po odovzdaní cien nám naša amaveťáčka Mirka povedala: „Veľmi si vážim nielen ocenenie Cena D. Iľkoviča, ktoré som získala, ale aj čas strávený so vzácnymi ľuďmi, ktorých som mala možnosť pri jeho odovzdávaní stretnúť. Znamená pre mňa ďalšiu motiváciu pre prácu s mladými ľuďmi a potvrdenie, že asi svoju prácu robím dobre😊 Dnes potrebujeme možno viac ako doteraz pozitívne správy a táto je jednou z nich😊.“

Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk finalistkám osobne minister školstva. „Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach – či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií, vďaka ktorým sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, sa mohli spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v ňom záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných ľudí dneška. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje práve takýchto učiteľov,” povedal po odovzdaní cien minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Finalistky Ceny Dionýza Ilkoviča 2021

Víťazka
Elena Kulichová https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/elena-kulichova-vitazka-cdi-2021

Finalistky

Mária Dományová – https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/maria-domanyova-finalistka-cdi-2021

Miriam Feretová – https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/miriam-feretova-finalistka-cdi-2021

Zdroj: Dávid Benedig, Sessame

Foto: Martin Viazanko

Spracoval Ján Nemec