Cena DIORAMA na Junior Internete 2019

Jeden z víťazov súťaže Junior Internet 2019 (JI) mal možnosť absolvovať odbornú stáž v renomovanej reklamnej agentúre DIORAMA. O skúsenostiach Samuela Burgeľa na stáži sme písali v septembrovom vydaní AMAVET eRevue. Teraz prinášame rozhovor s hodnotiteľom súťaže Junior Internet a spoločníka reklamnej agentúry Diorama Jakuba Otčenáša.

Čo bolo Tvojou motiváciou, aby si ponúkol odbornú stáž víťazovi JI v kategórii Dizajn?

Junior Internet som zažil prvýkrát a atmosféra na súťaži mala na mňa silný vplyv. Úroveň prác viacerých súťažiacich bola vysoká, a nakoľko sa v Diorame snažíme pracovať so šikovnými ľuďmi, prirodzene vznikla motivácia si niektorého z víťazov podchytiť a dať mu načas zázemie. Taktiež som počas svojej účasti v porote cítil potrebu posunúť vizuálnu komunikáciu súťaže Junior Internet. V tejto súvislosti mi práve spolupráca priamo s víťazom prišla ako dobrá príležitosť.

Aký prínos mala stáž Sama pre firmu?

Prínos stáže vnímam v dvoch hlavných smeroch. Prvým je samotná prítomnosť mladých ľudí vo firme – pripomenúť si nadšenie, získať pohľad zvonku a zároveň odovzdať časť skúseností a názorov je veľmi fajn. Z pracovného hľadiska je to práve možnosť pracovať na projektoch, v ktorých ako firma vidíme zmysel, no zároveň je ťažké im vyčleniť priestor popri bežných projektoch.

5 týždňov nie je málo, nebola prítomnosť Sama vo firme vnímaná negatívne ostatnými zamestnancami?

Počas piatich týždňov dokázal Samo prejsť všetkými základnými časťami procesu tvorby identity – od úvodného zadania a workshopov, cez tvorbu hrubých konceptov a ich následného rozpracovania, až po prezentáciu klientovi. Samovu prítomnosť u nás zobrali pozitívne aj ostatní ľudia z tímu, hlavne z pohľadu oživenia kolektívu.

Žiaci sa učia od učiteľov, a mnohí učitelia sa tiež kde-čo priučia od žiakov. Inšpirovala Ťa práca so Samom k niečomu, čo môžeš v budúcnosti využiť vo firme, v kontakte s klientami, či v súkromí?

Určite som si pripomenul nadšenie z práce, a taktiež som sa utvrdil v tom, že dávať príležitosť študentom má zmysel. Pokiaľ je v tíme jasná motivácia, dajú sa realizovať dobré veci aj v krátkodobých horizontoch.

Ako vnímaš súťaž JI ako jeden z hodnotiteľov?

Súťaž podchytáva mladých ľudí a ukazuje im, že digitál môže byť prostriedkom k rozvíjaniu talentu a jeho uplatnení v živote. Považujem to za extra dôležité v dobe, kedy sa rieši najmä negatívny dopad sociálnych sietí. Internet je super, pokiaľ hľadáte príležitosti a chcete rozvíjať svoj talent, Junior Internet je toho dôkazom.

Uvidíme Ťa ako hodnotiteľa aj na ďalšom ročníku JI?

Veľmi rád prijmem pozvanie aj v ďalšom ročníku.

Ján Nemec