Cesta za poznaním

V rámci neformálneho vzdelávania zorganizoval AMAVET klub 937 pre svojich členov tematický výlet do technického centra Steel Parku, ktorý sa nachádza v Košiciach. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, strojárenstva a ďalších. Pre veľký záujem členov sme museli počty upravovať a vyberať záujemcov podľa ich aktivity v krúžkoch AMAVET-u. Po naplnení autobusu mohlo 47 členov a 4 vedúci krúžkov vyraziť pri peknom počasí do Košíc.

V prvej časti nášho programu sme si pozreli hlavné námestie a okolité pamiatky a v stanovenom čase sme sa presunuli do Steel Parku. Po úvodnom privítaní jeho zástupcami, kde sme získali úvodné informácie, sme postupne prechádzali jednotlivými exponátmi. Pri každom exponáte nám lektorka vysvetlila a ukázala na interaktívnych tabuliach celú vystavovanú problematiku, ktorú si žiaci mohli samostatne vyskúšať. Stali sa z nich zlievači, hutníci, žeriavnici, programátori. Skúmali a overovali si rôzne prírodne zákonitosti, javy či technické fenomény. Postupne sme  prešli jednotlivými podlažiami, ktoré boli zamerané do určitej technickej oblasti. Posledné 3. podlažie bolo zamerané na hlavolamy. Žiaci si zahrali stolový futbal s robotmi a pozreli si ďalšie zaujímavosti.

Záverom nášho pobytu v Steel Parku sme konštatovali, že sme získali veľmi veľa nových vedomostí, ktoré nám rozšírili naše poznatky a môžeme ich využiť pri našom ďalšom odbornom vzdelávaní.

Zameranie nášho tematického výletu sa nám podarilo splniť a žiaci sa už teraz tešia na ďalšie podobné podujatie, ktorým chceme členom AMAVET-u umožniť získať nielen nové technické poznatky, ale vidieť aj krásy nášho Slovenska.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, Kremnička