Cesta za poznaním

V rámci svojej plánovanej činnosti zorganizoval AMAVET klub 937 poznávaciu exkurziu do Slovenského technického múzea dopravy a múzea dizajnu v Bratislave. Zúčastnili sa jej členovia krúžkov klubu zo ZŠ Radvanská, SNP 25 a ZŠ Staré Hory.

Do autobusu sme nastúpili za pekného slnečného rána a bez problémov sme sa dostali do cieľa našej cesty. Ako prvé sme absolvovali prehliadku múzea dopravy. Cestnú dopravu tu prezentovala zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidla zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Náš sprievodca nám podával zaujímavý výklad k prezeraným exponátom.

Prehliadka pokračovala k exponátom lodnej a železničnej dopravy. Dozvedeli sme sa veľa  informácií aj zásluhou dobrých sprievodcov, medzi ktorých patril aj vyslúžili  námorný kapitán. Porozprával nám o lodnej doprave po rieke Dunaj a plavbách po moriach a oceánoch, ktorých sa zúčastnil. Po ukončení prehliadky múzea dopravy sme sa premiestnili do centra Bratislavy, kde žiaci v rámci osobného voľna si mali možnosť pozrieť nielen modernú výstavbu nášho hlavného mesta, ale aj možnosť sa občerstviť a zakúpiť si suveníry.

V popoludňajších hodinách sme sa premiestnili do Slovenského múzea dizajnu, ktoré sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu. Pridelená lektorka nás po privítaní oboznámila so zameraním múzea jeho históriou a previedla nás priestormi múzea.

Po ukončení prehliadky sme nastúpili do autobusu a v dobrej nálade, ku ktorej prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré nás sprevádzalo po celý čas, sme sa dostali do Banskej Bystrice. Záverom môžeme konštatovať, že sme získali veľa nových informácií o vývoji našej dopravy a dizajnu.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937