Cesta za poznaním z Banskej Bystrice do Košíc

V rámci svojho plánu činnosti zorganizoval AMAVET klub 937 tematickú exkurziu do Slovenského technického múzea, ktoré sa nachádza v Košiciach.

Skoré ranné vstávanie a odchod z Banskej Bystrice sprevádzal dážď, ale ani nepriazeň počasia neubralo na dobrej nálade žiakom krúžku AMAVET zo ZŠ Pieninská a SOŠ Kremnička. Všetci sa tešili na zaujímavý program. V takejto pohode sme prišli do Košíc, ktoré nás privítali už zmenšenou oblačnosťou a mohli sme si pozrieť atraktívne prostredie múzea. Najprv sme si pozreli expozície, ktoré boli zamerané do oblasti baníctva, hutníctva, strojárstva, priemyselného dizajnu, elektrotechniky. Prírodné vedy reprezentovali historické zbierky prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie. Potom sme prešli do vedecko-technického centra pre deti a mládež, kde sa žiaci samostatne zapájali do oboznamovania s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi prostredníctvom demonštračných zariadení. Mohli si vyskúšať taktiež svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov. Čas nám ubehol neuveriteľne rýchlo a tak po návšteve múzea sme mohli absolvovať druhú časť programu a to prehliadku historického centra Košíc. Začalo nám priať aj počasie, ktoré sa zmenilo na príjemné slnečné. Po stanovenom čase prehliadky centra  sme nastúpili na spiatočnú cestu, ktorá nám  ubehla pri dobrej nálade a mohli sme sa tešiť na ďalšie pripravované akcie AMAVET klubu. Celkovo sme vyhodnotili našu akciu ako prínos pre podporu zvyšovania záujmu mladých ľudí o vedu a techniku, čo sa prejavuje aj na zvýšenom záujme mladých ľudí o podanie prihlášky za člena klubu a zapojenie sa do jeho činnosti.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937