Cesta za poznaním

AMAVET klub 937 v rámci neformálneho vzdelávania zrealizoval tematický výlet do dvoch galérií vo Vysokých Tatrách. Akcie sa zúčastnili dva kolektívy členov klubu AMAVET zo ZŠ z Banskej Bystrice v počte 26 žiakov a 4 pedagógovia. Z dôvodu pandemických opatrení všetci účastníci spĺňali režim OTP.

Prvá galéria, ktorú sme si pozreli, spájala umenie s modernými technológiami ako virtuálna realita, 3D projekcie, rozšírená realita, hologram, tieňohra sa nachádzala v Tatranskej Polianke. V druhej trick -artovej galérií, ktorá sa nachádza v Starom Smokovci sme si pozreli umenie optických ilúzií, reálie obcí a zámkov Slovenska, či najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe. Pozreli sme si exponáty doplnené o rozšírenú realitu. Naše zmysly sme mali oklamané v antigravitačných miestnostiach. Deti sa poriadne vyšantili, nafotili si situácie, ktoré sa vymykali skutočnej realite, získali nové poznatky. Nálada v autobuse a počas prehliadok bola výborná. Počasie nám prialo a na záver sme si pozreli Štrbské pleso. Počas celého pobytu sme sa mohli kochať krásou Vysokých Tatier. Domov sme odchádzali plný dojmov s pocitom, že okrem poznatkov si odnášame príjemnú spomienku na naše veľhory.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937 pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica