Cesta za vedou

V rámci plánovanej činnosti zorganizoval klub AMAVET exkurziu do populárneho náučného centra Veľký svet techniky, ktorý sa nachádza v Ostrave. Exkurzii sa zúčastnili členovia krúžkov klubu zo ZŠ Pieninská, SNP 25 a SŠ Kremnička z Banskej Bystrice v počte 41 . 

Skoré ráno sme v dobrej nálade nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu. Po malej  zástavke sme prišli do cieľa našej cesty. Už prvý pohľad na objekt bol zaujímavý celá čelná fasáda bola zrkadlová. Pri vstupe do objektu nás privítali zástupcovia centra a podali nám informácie o stálych interaktívnych expozíciách, ktoré si budeme môcť pozrieť. Boli to Svet vedy a objavov, Svet civilizácie a Svet prírody, ktoré boli usporiadané na troch podlažiach objektu.

Každý si mohol sám postupne pozrieť jednotlivé expozície, kde našiel množstvo zábavných a poučných atrakcií. Celé usporiadanie exponátov bolo perfektné a každý podľa svojho záujmu získal množstvo poučných a odborných informácií. V pavilóne robotiky sme mali možnosť pozorovať prácu robotov, ich využitie v bežnom živote, komunikovali sme s umelou inteligenciou, mohli sme si preskenovať naše orgány. Záverom sme sa zúčastnili populárnej science show v Divadle vedy. Naši účastníci sa aktívne zapájali do fyzikálno-chemických pokusov, čo vyvolávalo dobrú zábavu. Najviac ich zaujalo vytvorenie a horenie plameňa na dlani vystretej ruky, kde sa prihlásilo vyskúšať tento efekt 10 záujemcov.

Videli sme štart rakety, využívanie rozličných plynov, ktorými boli naplnené balóniky na vyvolanie zvukových efektov. Po 4,5 hodinách sme našu prehliadku ukončili. Každý z nás skonštatoval, že to čo sme si mohli pozrieť, bolo pripravené na vysokej úrovni. Po ukončení prehliadky sme sa premiestnili do centra Ostravy, kde sme si urobili krátku prestávku. Naša spiatočná cesta už bola poznačená cestnou zápchou pri Žiline ale ani tento problém nám nezmenil našu dobrú náladu. Exkurziu sme ukončili s tým, že takéto tematické zameranie, ktoré rozširuje naše poznatky budeme uplatňovať pri plánovaní aj budúcich exkurzií.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937