Cesty s AMAVET-om za vedou

Už je možné organizovať exkurzie či pobytové aktivity

S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení sa intenzívnejšie dívame do budúcnosti. Počas posledných dvoch rokov sme si takmer odvykli od niektorých aktivít, či už na klubovej úrovni, alebo v rámci škôl. Jednou z najobľúbenejších aktivít v rokoch pred pandémiou boli exkurzie, ktoré sa teraz znovu hlásia o slovo.

Minister školstva rozhodol, že s účinnosťou od marca je možné organizovať exkurzie či pobytové aktivity s prihliadnutím na aktuálne nariadenia. V posledných dňoch sme zaznamenali viacero otázok práve na túto tému. Preto sme sa rozhodli dať vám zopár odporúčaní a navrhnúť exkurzie, ktoré by sme dokázali pripraviť ešte do konca tohto školského roka.

Suverénne najobľúbenejšou exkurziou vždy bývala návšteva CERN-u. V tomto prípade však musíme rešpektovať rozhodnutie tejto významnej vedecko-technickej inštitúcie, ktorá zostáva pre verejnosť uzavretá až do septembra tohto roku. V prípade priaznivej situácie je možné, že sa rozhodnú pre sprístupnenie v skoršom termíne. CERN má však pomerne prísne nastavené pravidlá a z hľadiska plánovania treba počítať s prípadným posunom termínu.

Navrhujeme preto skôr exkurzie, ktoré nie sú postavené až v takej miere na jednej inštitúcii, a zároveň je v danej destinácii dostatok zaujímavých alternatív v prípade, že by nebolo niektoré z miest prístupné.

Z tohto dôvodu sa nám javia ako najlepšie práve exkurzie do Paríža, prípadne cesta Po stopách da Vinciho v Taliansku. V Paríži máte šancu navštíviť Palác Objavov, prejsť si historické centrum, Sorbonnu, Pantheón, Synchrotron Soleil, Louvre, Sacré Coeur, Eiffelovu vežu a mnohé iné. Exkurzia v Taliansku zase ponúka prehliadku Florencie s Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Dómske námestie, Florentský dóm, galériu Uffizi, ďalej mestečko Vinci v Leonardovom rodnom kraji, kde si možno pozrieť jeho múzeum s replikami strojov a modelov. Napokon môžeme ponúknuť aj Miláno s miestnymi galériami, bazilikou Santa Maria delle Grazie so slávnou freskou Posledná večera, prípadne najväčšie technické múzeum v Taliansku.

V oboch prípadoch ide o bohatý program s množstvom alternatív. Ak by ste mali lepší návrh na plánovanú exkurziu, pomôžeme vám s plánovaním a realizáciou. V každom prípade radi nadviažeme na tradíciu ciest za vedou.

Kontakt: prochaska@amavet.sk, +421 905 506 312