Čo je cieľom Festivalu vedy a techniky AMAVET?

Ľahká odpoveď – poskytnúť talentovaným mladým ľuďom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti odbornej a laickej verejnosti.

Druhá odpoveď je – poskytnúť šancu najlepším zabojovať o postup na európske a svetové súťaže (EUCYS, ISEF, ESI, ESE, Genius Olympiad a ďalšie).

Tretia odpoveď je – výborná príležitosť pre stredoškolákov ukázať čo v nich je a môžu si dokázať, že sú v niečom výnimoční, šikovní, jednoducho SMART.

Povzbudení rôznymi motivátormi začnú bádať, chytia myšlienku, ktorá im najviac behá v hlave, vyzvŕtajú ju z každej strany a vyliahne sa hypotéza. Na to, aby zistili pravdivosť či nepravdivosť, potrebujú informácie a tak hľadajú. Potom dospejú k bodu, kedy môžu pripraviť pokus a overiť hypotézu. Potom príde na rad vyhodnotenie mravčej práce, ktorá mimochodom týchto mladých vedátorov baví.

Neskôr dospejú k bodu, kedy chcú, aby ich vypočul odborník na danú tému, aby s ním diskutoval a rozširoval poznatky. Prihlásia sa do súťaže Festival vedy a techniky AMAVET alebo mladší na Festival 4 živlov AMAVET. V AMAVET-e otvoríme náruč a prijímame prihlášky na súťaže https://www.festivalvedy.sk/wp2/krajske-kola-fvat/.

Potom príde otázka „môžeme sa prihlásiť na vašu súťaž, aj keď sme s projektom už súťažili inde?“

Všetci čo poznajú AMAVET zhodne a bez rozmýšľania odpovedia áno. Dokonca aj projekt s ktorým sa rok predtým súťažilo v AMAVET-e, je možné znovu prihlásiť, ak má dôkazový materiál o ďalšom výskume, čiže projekt výrazne napreduje a rozvíja sa.

Súťažiaci pracujú na projektoch tak dlho ako treba, nepozerajú na to, či ich výskum trvá rok, dva alebo tri. Poniektorí pokračujú na výskume aj na vysokých školách a z mladých vedátorov sa stávajú seriózni vedci.

Veda nepozná hranice, preto nevytvárajme budúcim vedcom ani my, dospelí, hranice. Dovoľme a pomôžme zabezpečiť podporu a rozvoj vedy bez rôznych reštrikcií.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET