Čo priniesla Barcelona súťažiacim?

V minulom AMAVET Revue sme priniesli informáciu o úspechu slovenských reprezentantov AMAVET-u na súťaži Exporecerca Jove MAGMA v Barcelone, Španielsku. Oliver Reiter prezentoval projekt o mapovaní bociana bieleho a Peter Antolik vo svojom projekte navrhol inteligentný kurník. Obaja úspešne postúpili do Barcelony z celoslovenského finále Festival vedy a techniky AMAVET 2022. Vedúcim delegátom na súťaži bol s chlapcami v minulosti tiež veľmi úspešný amaveťák Samko Smoter. Aký je recept na úspech, to nám napísal Samko, ktorý pokračuje s výbornými výsledkami ako študent medicíny na Masarykovej univerzite v Brne.

„Samotný postup, ktorý je už sám o sebe veľkým úspechom, vyžaduje nasledovne poctivú prípravu – ďalší výskum, spracovanie práce, prípravu posteru, vrátane zdokonalenia rečníckych schopností a aj samotnej angličtiny.

Po tejto náročnej a poctivej práci sa ako súťažiaci dostanete na medzinárodnú súťaž a tam začína váš “showtime”. A presne to spoznali aj naši chalani – veľké množstvo prác, ruch súťažiacich, porotcov, škôl a verejnosti. Musel to byť pre nich jednoducho nezabudnuteľný zážitok a obrovská skúsenosť do života! Radosť museli mať, rovnako aj ja z nich, aj po zisku neskutočných 5 cien, čím sa zaradili medzi najúspešnejších súťažiacich zo zahraničia. Voľného času nebolo veľa, no z toho, čo nám ostalo, som sa snažil im ukázať z Barcelony čo najviac. 

Motiváciou pre všetkých ďalších súťažiacich na AMAVET festivale (Festival vedy a techniky AMAVET) by mohol byť práve príklad Olivera a Petra, našich reprezentantov, ktorí ukázali, ako sa tvrdá práca a odhodlanosť môžu zúročiť nielen do postupu na medzinárodnú vedeckú súťaž, ale aj v skvelú výhru 5 cien, ktoré na nej získali. 

Preto mojim odporúčaním je – poctivo pracujte na svojich výskumoch, zhodnocujte výsledky, konzultujte, vyvodzujte závery, spravte si pútavý poster a HLAVNE sa nezabudnite prihlásiť na AMAVET súťaže (Festival 4 živlov/Festival vedy a techniky), kde Váš skvelý projekt môžete odprezentovať a dokonca s ním aj zvíťaziť!“

Samuel Smoter, delegát AMAVET-u