Danka Trnková z AMAVET-u na ESE 2022 v Rumunsku

Vďaka Festivalu vedy a techniky organizovaným AMAVETOM som mohla byť súčasťou tohtoročného MILSET EXPO Science Europe, ktorý sa konal od 24.-30.7. 2022 v rumunskej Succeave. Prežila som tam týždeň plný skvelých zážitkov, skúseností, nových priateľstiev a hlavne kopu zábavy a v neposlednom rade som sa utvrdila v angličtine.

Taktiež som mala možnosť prezentovať mojim projektom „Vplyv umiestnenia úľov na početnosť Varroa destructor“, s ktorým som bola na ESE vybraná z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021. Počas výstavy sme si s ostatnými účastníkmi vymieňali nápady, viedli zaujímavé debaty na rôzne témy. Samozrejme to nebolo len o strohom prezentovaní. Poobede a cez voľné dni nás čakali exkurzie, rôzne workshopy, prednášky, spoznávanie iných národností, napríklad tancom a hudbou a iný zaujímavý a zábavný program.

Najviac si však cením priateľstvá a kontakty, ktoré som získala počas tohoto týždňa. A verím, že vydržia aj do budúcna. Týmto by som sa chcela poďakovať hlavne AMAVET-u, bez ktorého by som sa na toto podujatie nedostala. A tiež by som chcela odporučiť každému študentovi, ktorý sa zaujíma o vedu a skúmanie nech vyskúša prísť na FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET a určite zažije chvíle, na ktoré bude v dobrom spomínať.

Dana Trnková s projektom: Vplyv umiestnenia úľov na početnosť Varroa destructor.