DASATO Academy

Členská organizácia Rady mládeže Slovenska – DASATO (predtým I AMbitious) – spustila prihlasovanie do ich ročného programu neformálneho vzdelávania DASATO Academy pre stredoškolákov na Slovensku. Prihlasovanie je otvorené do 31. marca.

Kontakt: terezia.lukacova@dasatoacademy.sk

Mgr. Andrej Skala, PhD., predseda Rady mládeže Slovenska