Deň otvorených dverí FIIT 2021 virtuálne

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, hlavný parter súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET, si pre študentov stredných škôl, ako aj iných záujemcov o bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/23 pripravila virtuálny Deň otvorených dverí. Bude konať 10. decembra 2021, medzi 14.00  až 16.00 hodinou.

Viac o virtuálnom Dni otvorených dverí FIIT nájdete na stránke fakulty: https://www.fiit.stuba.sk.

Pre záujemcov o štúdium na FIIT pripomínam, že úspešná účasť na súťaži JUNIOR INTERNET znamená plusové body k prijímaciemu konaniu na fakultu. Víťaz JUNIOR INTERNET-u môže získať od 60 až do 90 bodov! Viac nájdete na tomto odkaze.

Dávid Richter, riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET