Deň plný vedátorských pokusov AMAVET-u na ZŠ Dubová

300 nadšených a motivovaných detí, 15 inšpirovaných pedagógov, jedna, opäť spokojná, riaditeľka školy a viac ako 20 dobrovoľníkov…

…takto akosi môžeme stručne zhrnúť výsledok nedávneho pôsobenia AMAVET klubu 959 na ZŠ Dubová č.1 v Bratislave. Už po tretí raz sme sa na pozvanie riaditeľky školy stali s našim jednodňovým programom súčasťou školského Prírodovedného týždňa na tejto škole. Priestor sme dostali 29. mája 2019.

Keďže v AMAVET klube 959 dominuje nadšenie pre fyziku, rozhodli sme sa tento rok sústrediť pozornosť detí len týmto smerom. Fyziku ako vedu sme však ešte zúžili. Nosnou témou sa stal „Zvuk ako vlnenie“.

Formou 20-tky hravých experimentov sme deťom od prvého po deviaty ročník pripravili sériu jednoduchších aj zložitejších pokusov, ktoré im umožnili prijateľným spôsobom pochopiť, čo to vlnenie je, ako vzniká, ako sa šíri, čo ho dokáže vytvoriť, čo usmerniť, zastaviť, odraziť alebo pohltiť. Prečo je to tak a ako to v praxi dokážeme využiť. Aj vám sa zdá tých informácií veľa?

Lentilky, tancujúce na membráne reproduktorov, pobavili veľkých aj malých. Deti skúšali, ako sa so zmenou frekvencie zvuku menila lentilkám „chuť do tanca“.

Bubny rôznych veľkostí dostali riadne zabrať a deti vďaka nim vnímali zvuk nielen ušnými bubienkami. Prekvapilo ich, keď zvuk ako vlnenie, ktorý na Rubensovej trubici videli, na bubnoch cítili vlastnými rukami. Prekvapilo ich, že práve vďaka týmto vibráciám sa dokážu venovať hudbe a nádherne bubnovať aj nepočujúci ľudia.

Vďaka jednoduchosti konštrukcie „domáceho telefónu“ pochopili, ako a načo je dobré zvuk „spútať“ a usmerniť.

Najväčším lákadlom bola pre deti Zvuková komora, ktorá bola našim dlhodobým projektom a vznikla predovšetkým vďaka grantovej podpore AMAVET-u. Deti v nej merali hladinu hluku, ktorý samé dokázali vytvoriť rozvibrovaním svojich hlasiviek, na druhej strane deti vonku namerané hodnoty videli, zároveň však počuli, že komora tento hluk von neprepustila. Na priečnom reze stenou komory sa oboznámili so zabudovanými materiálmi, ich vlastnosťami a schopnosťou zvuk pohltiť.

Zvuk ako vlnenie dal teda 29. mája 2019 stenám školy na ZŠ Dubová v BA riadne zabrať. Chvíľami sme sa obávali, či sklené tabule okien a omietky na stenách odolajú obrovskému nasadeniu a nadšeniu detí. Odolali! Všetko dopadlo výborne.

Veľká vďaka za hladký priebeh a odpovede na zvedavé otázky patrí  15 dobrovoľníkom v modrých tričkách. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí 29.mája na Dubovej osobne neboli, pomohli však s výrobou exponátov, alebo ich prípravou v škole už deň pred podujatím.

Poohliadnutie sa z trochu iného uhla:

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sme pokusy z oblasti biológie, fyziky či chémie pripravovali len pre deti nižších ročníkov (1.-5.), pre školský rok 2018/2019 prišla zo strany vedenia školy prosba o program pre všetky triedy školy.

Moja otázka znela: „Prečo táto zmena?“

Odpoveď pani riaditeľky Dubeňovej ma milo prekvapila a pobavila zároveň: „Deti, ktoré prešli z nižších ročníkov do vyšších a poznajú vás, si vaše pokusy vyslovene vyžiadali. O programe vo forme odborných prednášok nechceli ani počuť.“

Takýto argument sa z úst riaditeľky školy počúval veľmi dobre. Slovo „potešil“ nie je celkom presné. Tento argument je však jasným dôkazom, že hlavný cieľ AMAVET-u, popularizovať vedu pre deti prijateľným spôsobom a pritiahnuť ich k prírodným vedám, učiť ich hrou tak, aby pochopili zložité teoretické súvislosti, sa za uplynulé dva roky pôsobenia na tejto škole podaril jednoznačne naplniť. Utvrdzuje nás v tom, že táto cesta práce s deťmi je správna.

Verím, že deti inšpirujeme a učiteľov motivujeme natoľko, že časom ich vlastný záujem privedie na vedátorské súťaže organizované AMAVET-om. Tam už prinesú vlastné myšlienky a nápady, z ktorých niektoré možno raz výrazným spôsobom ovplyvnia našu spoločnosť.

Deti sa hrajú radi, je im to vlastné. Formou hry dokážu pochopiť aj zložité problémy a často z nich vyvodia tvorivé a celkom nečakané závery. Je príjemné im takýto priestor na vedátorskú zábavu vytvoriť a ešte obohacujúcejšie je ich pri tvorivom objavovaní sveta pozorovať!

Anka Kravárová, AMAVET klub 959