Deň vedy na ZŠ v Zákopčí

Dňa 13. apríla 2023 sa uskutočnil na ZŠ v Zákopčí 4. ročník Dňa vedy, na ktorý boli pozvaní zástupcovia AMAVET klubu 549 z Martina.

Deň vedy je projektový deň, jeho súčasťou bola panelová diskusia s významnými osobnosťami vedy a výskumu, na ktorej Ing. Jozef Ristvej, st. prezentoval činnosť AMAVET klubu 549 v Martine. Oboznámil prítomných žiakov, väčšinou z druhého stupňa ZŠ, o možnostiach zapojenia sa do aktivít AMAVET-u v našom kraji. Najmä na súťaž Krajský Festival vedy a techniky v Žilinskom kraji a na Festivalu 4 živlov AMAVET. Po diskusii členovia AMAVET klubu 549 Martin Ing. Jozef Ristvej, st. a Ing. Helena Ristvejová realizovali dva workshopy s názvom Robotická súťaž RoboRAVE. Súčasťou workshopov bola súťaž v stavaní vozidiel z LEGO stavebníc, víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Ďakujeme vedeniu školy za príjemnú atmosféru a za možnosť prezentovať činnosť

AMAVET-u medzi žiakmi školy.

Ing. Helena Ristvejová