Do Astronomického klubu sú dvere otvorené pre každého záujemcu o vesmír

O zaujímavej činnosti Astronomického klubu Bratislava (AKB) som sa pozhováral s jeho

predsedom Petrom Kráčalíkom. Aj keď v názve klubu je Bratislava, jeho pôsobnosť je po celom Slovensku, a doslova po celom vesmíre!

  • Čo je cieľom Astronomického klubu Bratislava?

Prvoradým cieľom Astronomického klubu Bratislava je propagácia a popularizácia astronómie. Organizujeme prednášky na školách, pozorovania, korešpondenčné semináre a sústredenia. Tiež sa zameriavame na výskum, kde sa snažíme ukázať, že aj s amatérskym vybavením je možné získať dáta, ktoré sa dajú ďalej využiť napríklad pri tvorbe rôznych projektov. Prevažne sa zameriavame na mládež, aj keď niektoré z našich aktivít sú voľne dostupné širokej verejnosti.  

  • Z akého podnetu vznikol klub a kedy?

Klub vznikol v roku 1999, čiže v tomto roku oslávime 22 rokov. Založili sme ho traja spolužiaci na strednej škole. Mali sme rovnakí cieľ, spropagovať astronómiu. V maturitnom ročníku sme pochopili, že astronómii, ako jedného odvetvia fyziky, sa v školách venujú učitelia len okrajovo a pritom je to taká krásna veda. Tak sme sa rozhodli to zmeniť.  

  • Kto sú členovia a ako sa možno stať členom?

Členom sa môže stať vlastne každý, kto má záujem o astronómiu a stotožňuje sa s cieľmi združenia. Prevažná časť našich členov sú mladí ľudia do 30 rokov, čo aj dáva zmysel, keďže väčšina našich aktivít je orientovaná práve na mládež. Záujemci o členstvo musia vyplniť prihlášku, ktorá je dostupná na našom webe vesmir.sk a potom tiež pravidelne platiť členský príspevok, ktorý je, dá sa povedať, symbolický, ale je dôležitý pre bezproblémové fungovanie nášho klubu. Členom tiež poskytujeme rôzne výhody, môžu si požičať ďalekohľad, majú prístup do našej knižnice a podobne. 

  • Aká je náplň činnosti AKB počas celého roka? Funguje aj počas letných prázdnin?

Ako som už spomínal vyššie, naše aktivity sú zamerané prevažne na mládež. V školách organizujeme bezplatné prednášky, robievame pozorovania. Žiaci a študenti sa môžu zapojiť do Astronomického korešpondenčného seminára, ktorý funguje už 16-ty rok. Počas školského roku organizujeme astronomický krúžok, ktorí je voľne prístupný pre žiakov druhého stupňa ZŠ a pre stredoškolákov. Samozrejmosťou sú pozorovania pre verejnosť v prípade zaujímavých úkazov. Tiež organizujeme sústredenia. Víkendové na jar a jeseň a jedno týždňové sústredenie vo Vysokých Tatrách, Astronomickú výmenu skúseností. Tá prebieha práve počas letných prázdnin a je plná prednášok, pozorovaní a exkurzii na profesionálnych astronomických pracoviskách. 

Okrem toho sa venujeme aj výskumu, naši členovia boli na viacerých expedíciách za úplným zatmením Slnka. Odtiaľ priniesli cenné dáta, ktoré sú voľne k dispozícií žiakom a študentom pre ich ďalšiu prácu, či už sa jedná o Stredoškolskú odbornú činnosť, vysokoškolskú ŠVOČ, alebo pre ich vlastný projekt.  

  • V súčasnom čase pandémie akou formou pracujete?

Pandémia nám skomplikovala našu činnosť čiastočne. Nefungujú nám sústredenia, verejné pozorovania. Krúžok sa nám podarilo preniesť do online priestoru, čiže aj v tomto čase sú v rámci krúžku pripravené zaujímavé prednášky. Korešpondenčný seminár našťastie fungoval celý v internetovej forme, takže riešitelia v tomto smere žiadnu zmenu nepocítili.  

Situácia v zahraničí nám napríklad neumožnila odísť na expedíciu za zatmením Slnka do Argentíny v decembri minulého roku, pričom dlhšiu dobu sme si pripravovali experimenty, ktoré sme chceli realizovať. 

  • Máte urobený nejaký monitoring, kam putujú Vaši bývalí členovia zo školských lavíc ZŠ a SŠ? Ako sa uplatnili v živote?

Prevažná väčšina našich členov zostáva u nás aj po skončení štúdia a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie nádejných astronómov. Viacerí krúžkari momentálne študujú na vysokých školách v zahraničí. Patrí medzi nich napríklad aj vaša členka AMAVET-u Michaela Brchnelová, ktorá vyštudovala vesmírne a letecké inžinierstvo na Technickej univerzite v Delfte, či Martin Murin, ktorý vyštudoval astrofyziku na univerzite v Manchesteri. 

  • Ako by ste „jednou“ vetou pozvali do Vášho AKB potenciálnych členov?

Astronomický klub Bratislava pozýva do svojich radov všetkých tých, ktorých astronómia nadchla, prípadne sa chcú dozvedieť viac o tejto krásnej vede, máme pripravených množstvo aktivít pre mladých, ktorí sa budú môcť rozvíjať vo svojej záľube, nielen teoreticky, ale aj prakticky.

Zhováral sa Ján Nemec