„Do CERN-u sa chceme určite vrátiť“

AMAVET zorganizoval od začiatku roka 2019 už 11 exkurzií do CERN-u, no tá posledná bola v niečom odlišná. Na začiatku bol nápad vyjsť v ústrety pedagógom a študentom, ktorí sami nedokážu vytvoriť dostatočne veľkú skupinu a spojili sme ich do niečoho výnimočného. Základným kameňom skupiny boli víťazi súťaže Misia Mars, ktorí mohli vycestovať vďaka Slovenským elektrárňam. Oslovili sme členov našich klubov a ďalších nadšencov, ktorí čakali na šancu vycestovať do CERN-u.

Cesta do Ženevy však nie je pre každého samozrejmosťou. Pre niektorých zostáva nesplniteľným snom. To je škoda, pretože poznáme mnoho nadaných študentov, ktorí do tejto skupiny spadajú. Mali sme však šťastie. Oslovila nás pani Manáková z Občianskeho združenia priateľov dejín techniky a vynálezov. Motiváciou ku vzniku tohto združenia bolo želanie  zosnulých profesorov Christiane a Vladimíra Tabačikovcov, ktorí boli vedúcimi osobnosťami výskumu v chemickom a vo fyzikálno-chemickom laboratóriu CNRS – v Národnom centre vedeckého výskumu v meste Montpellier. Realizácia projektov OZ je finančne podporená z pozostalosti oboch profesorov, vedcov, ktorí pochádzali z Francúzska a zo Slovenska. Veľmi nás potešila správa, o tom, že podporia aj naše podujatie príspevkom na uhradenie ubytovania. Skupinu sme pekne zaplnili a večer v sobotu 29. júna vyrazil zo Slovenska autobus, ktorý okrem silného motora ťahala vpred chuť po poznaní.

„Skladám klobúk dole tým, ktorí chcú mladým ukázať svet

Teraz je už viac ako mesiac po podujatí a na stole máme rozloženú hŕbu ďakovných listov s nápadmi do budúcnosti. „Chcela by som sa Vám veľmi poďakovať za financie, ktoré ste nám poskytli. Bol to úžasný výlet, po ktorom nám ostanú tie najlepšie spomienky a zážitky“ píše Klaudia a podobne sa vyjadrujú aj ostatní. AMAVET sa zameriava na neformálne vzdelávanie a jeden z cieľov exkurzie je účastníkom umožniť návštevu interaktívnych vedecko-technických inštitúcií, ktoré nemajú na Slovensku obdoby. Sme radi, že to žiaci dokážu oceniť: „keďže školstvo nám nedáva šancu učenia interakciou a využitím poznatkov v praxi, či už vyskúšaním platnosti zákonov, teórií, som potešená, a zároveň s úctou ďakujem za možnosť byť tu a vidieť centrum vedy naživo“.

„Nevedela som, že fyzika môže byť taká zaujímavá“

Viacerí hovorili o tom, že sa naučili mnoho nových vecí, no chceli by sme vyzdvihnúť aj motivačný rozmer, ktorý takáto skúsenosť prináša. Účastníci mali možnosť „vidieť všetky tie priestory, lepšie porozumieť fungovaniu LHC a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí tam pracujú. Veľmi sa mi to páčilo a odniesol som si odtiaľto veľa zážitkov, spomienok a fotiek“ píše Michal. Skupinu sprevádzajú aj slovenskí a českí vedci. Žiaci sa pýtajú, aké to je pracovať v tejto poprednej inštitúcii. Keď tu stretnete rodákov, zrazu sa CERN javí ako dosiahnuteľný cieľ. Mnohých tieto rozhovory naštartujú v úvahách nad vlastným smerovaním. Matej hodnotí exkurziu ako prínosnú. „Pre mňa ako niekoho, kto v CERN-e predtým nebol, to veľa znamená. Na zoznámenie sa so Švajčiarskom, získanie skúseností z pohľadu turistu – začiatočníka, náhľad na CERN ako vrcholové vedecké pracovisko, ale aj ako na jeden z najväčších úspechov v dejinách ľudí v oblasti spolupráce – na všetkých možných úrovniach, od obyčajných vzťahov až po medzinárodné kooperácie. Minimálne z týchto dôvodov ma tento výlet upevnil v presvedčení, že sa tam chcem určite vrátiť a dozvedieť sa viac“.

„Mladí ľudia potrebujú veľa inšpirácie“

Nielen samotná skúsenosť je motivujúca. Viacerí cestovali do Švajčiarska za odmenu. Nielen víťazi súťaže Misia Mars, ale aj žiaci, ktorých takto chcú odmeniť riaditelia či rodičia. „Exkurzie sme sa zúčastnili so synom (14 r.), ktorý sa celý rok intenzívne venoval chémii a fyzike a plánuje sa chémii aj ďalej venovať“. Matúš dostal exkurziu za vysvedčenie ako motiváciu do ďalšieho štúdia. „Som veľmi rada, že AMAVET podporuje a propaguje vedu a rovnako, že ste sa rozhodli podporiť tento výlet“. Nielen žiaci si prišli na svoje. „Exkurzia bola podnetná a vysoko motivačná nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov“, zdôraznila Zuzana. „Je to odmena za ich prácu. Dúfam, že aj v budúcnosti podporíte vzdelávanie mladých ľudí“. Katarína ocenila prínos podujatia a plánuje využiť nové materiály vo svojej výučbe. „V súčasnosti je čoraz ťažšie získavať mládež na štúdium a krúžky s fyzikálnym alebo aj technickým zameraním. Keďže pracujem práve v takejto oblasti, nádejam sa, že sa zhostím týchto úloh úspešnejšie a súčasne zábery z exkurzií použijem do svojich prednášok“.

„Bolo tam super a chcem sa tam vrátiť“

Teší nás, že na mládež exkurzia zapôsobila takým silným dojmom. Leitmotívom spomienok a správ bola túžba vrátiť sa do CERN-u a venovať sa vede. „Som rada, že som sa do CERN-u dostala. Viem si predstaviť, že by som tam pracovala. Bolo úžasné byť na mieste, kde pracuje toľko múdrych hlavičiek“. Žiakov zaujali tiež interaktívne experimenty, konkrétne možnosť vyskúšať si ich na vlastnej koži v Technorame vo Wintherthure alebo prezentácie teórií Alberta Einsteina v Bernskom múzeu. „Oslovili nás experimenty, ktoré sme videli a práca vedcov nás očarila. Vieme si predstaviť, že by sme tam pracovali. Je fascinujúce, že vedci sa stále snažia objavovať nové a nové veci, ktoré na prvý pohľad nemajú zmysel pre jednoduchého človeka a neuľahčujú mu život. Veľmi rady by sme sa do CERN-u vrátili! Ďakujeme za podporu a nezabudnuteľné zážitky“.

https://www.youtube.com/watch?v=IhkYG9RbC-M

(Matúš Demko zo Slovenských elektrární vytvoril záznam z podujatia, kde mali možnosť vyspovedať svojho sprievodcu – slovenského vedca Michala Zamkovského)

V našej práci budeme v AMAVET-e pokračovať ďalej. Cieľom týchto exkurzií je umožniť mládeži získať množstvo nových poznatkov v podmienkach, aké u nás nemáme. Motivovať ich k aktívnej činnosti a rozvíjaniu zručností v oblasti vedy a techniky. Mohli by sme to povedať aj inak. Budeme radi, ak zažijete CERN a vrátite sa so slovami: „Naučili sme sa veľa nových vecí, ktoré využijeme v budúcom zamestnaní alebo v živote. Tento výlet ma motivoval využiť každú šancu v mojom živote a zároveň urobiť svet lepším miestom s pomocou vedy“.

Viete na koho sa obrátiť

Cesty za vedou je projekt, na ktorom pracujeme už dlhé roky. Ak vás zaujal program exkurzie do CERN-u, radi vašej skupine umožníme vycestovať. Prípravy s registráciou začínajú minimálne 9 mesiacov vopred. Svoje otázky alebo plány môžete nasmerovať na nižšie uvedený kontakt:

Mgr. Lukáš Procháska, PhD., Koordinátor podujatí, +421 905 506 312, prochaska@amavet.sk