Európska noc výskumníkov 2022 v Žiline

Európska noc výskumníkov sa konala aj v Žiline. V piatok 30. septembra 2022 to bol už 16. ročník, ktorý otvoril rektor UNIZA prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Návštevníci podujatia sa mohli stretnúť s významnými slovenskými inovátormi i vedcami, ktorí populárnou formou odprezentovali, ako vyzerá veda v praxi alebo aké je to byť výskumníkom. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií.

AMAVET klub 549 Martin mal stánok oproti hlavnému pódiu, v ktorom sme ponúkali ukážky práce robotov a propagáciu súťaže RoboRAVE Slovensko 2022. Naši členovia sa venovali hlavne žiakom zo základných a stredných škôl, informovali tiež o činnosti AMAVET-u. O podujatie bol obrovský záujem, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť stánku AMAVET.

Pre návštevníkov podujatia boli pripravené vedecké stánky, kde sa malí aj veľkí tešili z interaktívnych pokusov a z prezentácií exponátov. Na podujatí nechýbali ani prednášky, workshopy či súťaže o zaujímavé a hodnotné ceny. Na hlavnom pódiu sa predstavili inšpiratívni hostia, medzi ktorými som bol aj ja. Návštevníkom som priblížil robotické súťaže, ako si zostrojiť robota a pravidlá súťaže RoboRAVE. Zároveň som všetkých pozval na súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2022, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. novembra 2022 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Diváci sa mohli zapojiť aj do súťaže o RoboRAVE, kde získali pekné vecné ceny.

Jozef Ristvej, st., AMAVET klub 549 Martin