EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV POD TATRAMI

Skvelá akcia venovaná popularizácii vedy, ani tento rok neostala v Poprade nepovšimnutá.  Už tradične sa teší veľkej pozornosti škôl, študentov, ale aj širokej odbornej aj laickej verejnosti. Témou bola voda a umelá inteligencia a u nás tiež aj roboty, vesmír, kliešte, medvede, či Európsky parlament.

Nechýbali tu prednášky  a zaujímavé stánky, kde vedci ukazovali a vysvetľovali návštevníkom  dôležitosť vedy a vedeckej práce.

V stánku AMAVET klubu neboli vedci, ale naši mladí vedátori neúnavne vysvetľovali a ukazovali prítomným, hlavne najmladším návštevníkom,  experimenty s vodou. Na tejto akcii sme nemali stánok prvýkrát a je veľmi príjemné, že návštevníci AMAVET  už poznajú, dokonca stánok cielene vyhľadávajú, pokusy si skúšajú a hlavne sa zaujímajú o princípy a zákonitosti ich fungovania. Tešíme sa, že naše aktivity môžeme rozšíriť aj za brány mesta Kežmarok, kde má AMAVET klub 979 svoju základňu.

Kedy je správny čas na prvé stretnutie s vedou?  Kto pozná odpoveď na túto otázku? Myslím si, že čo najskôr!  Tie rozžiarené očká detí pri experimentovaní hovoria za všetko.

Preto u nás už prváci, sú platnými Amaveťákmi…

Preto rovesnícke vyučovanie a odovzdávanie skúseností s experimentovaním je u nás také obľúbené…

Preto sa prírodné vedy tešia pozornosti…

Preto DOVIDENIA opäť o rok na Európskej Noci výskumníkov 2024!

Mgr. Janka Šišková, AMAVET klub 979 pri ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok