Európska noc výskumníkov prvýkrát v Novej Dubnici

Posledný septembrový deň sme sa pripojili k Európskej noci výskumníkov a náš AMAVET klub č. 966 – Pöllö sa spolupodieľal na organizácii zaujímavého popoludnia pre všetkých vedychtivých. Téma 16. ročníka „Dôverujme vede“ bola zameraná na životné prostredie. Pre žiakov a študentov  novodubnických škôl, ale i pre verejnosť, sme pripravili širokú paletu aktivít v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca.

Úvodná časť podujatia patrila moderovanej diskusii na tri témy. Ako prvý vystúpil Miroslav Mišák, autor knihy „Život svorky a iné neobyčajné príhody“. Porozprával účastníkom o šelmách v lesoch v okolí nášho mesta. Dozvedeli sme sa, ako je to s upratovaním lesa vlkmi a rysmi, ale aj o vyvážaní potravinového odpadu do lesa poľovníkmi na prikrmovanie zveri pri postriežkach. Členka OZ eDeN v meste, pani Ľubica Špániková nám vyvrátila mýty o kompostovaní a vysvetlila, aký odpad patrí do kompostu a ako sa správne o kompost starať. Týmto vystúpením sme chceli podporiť správne využívanie biokompostérov v meste. Úvodnú časť sme uzavreli rozhovorom s realizátormi projektu vodozádržných opatrení v Spojenej škole sv. Jána Bosca pani Jarmilou Gabrižovou a pánom Ľubošom Valtom. Dozvedeli sme sa, ako sa dá hospodáriť s dažďovou vodou, ktorá by ináč bez využitia odtekala do odpadu.

V druhej časti si účastníci mohli vybrať medzi zaujímavými workshopmi. Naučili sme sa ako spracovať kávový odpad pod vedením vedúcej klubu Jany Šošovičkovej. Fyzikálne pokusy, realizované vďaka Vedeckému kuriérovi Fyzika, pod vedením p. Laury Rekemovej, zaujali malých aj veľkých. Videli sme ukážky fungovania magnetického poľa, odstredivej a gravitačnej sily, merania hustoty kvapalín a sily elektrického náboja. Pod vedením odborníka v IT oblasti, Juraja Červeňana, starší žiaci a študenti zisťovali, v čom spočíva SMART HOME, ako šetrí energie a prispieva k znižovaniu emisií. Chlapci i dievčatá si následne mohli vytvoriť vlastné projektíky pomocou micro:bitov.

Ďalšou zaujímavou aktivitou bola prezentácia  Rastislava Hollého, vedúceho ZK Hvezdári o kozmickom odpade, kde tiež využil podporný materiál Vedecký kuriér Kozmický strážca. Obrátili sme v nej pozornosť na odpad, ktorý nemáme každý deň na očiach, predstavuje však pre nás tichú hrozbu. Vysoké rýchlosti a veľká početnosť odpadu spôsobujú, že blízke okolie Zeme sa stáva relatívne nebezpečným.

Atraktívnym ukončením podujatia bola projekcia filmu „Don´t look up!“ (K Zemi hľaď!), kde sme na pozadí príbehu o katastrofickej zrážke  Zeme s kométou mohli uvažovať, ako to môže dopadnúť, ak vede nebudeme dôverovať. Posledné minúty filmu boli rozlúčkou s posledným septembrovým dňom venovanom vede. Mnohí účastníci využili možnosť prenocovať v škole a ešte niekoľko chvíľ v tichých rozhovoroch diskutovať o nastolených témach.

Vďaka vydarenej noci výskumníkov sme našli mnoho odpovedí na horúce témy, ale zostalo i mnoho nezodpovedaných otázok. Tešíme sa na budúcoročnú Noc výskumníkov, ktorá bude 29.9. 2023 a veríme, že sme v mnohých srdciach zapálili plamienok nadšenia pre vedu a vlastné bádanie.

Ing. Jana Šošovičková, PhD., vedúca AMAVET klub 966 Pöllö