Európska noc výskumníkov v AMAVET-e v Novej Dubnici

29. septembra sa opäť pripojíme k Európskej noci výskumníkov a náš  AMAVET klub č. 966 – Pöllö sa bude spolupodieľať na organizácii zaujímavého popoludnia pre všetkých vedychtivých. Ústredné témy 17. ročníka sú dve „Voda.“ a „Umelá inteligencia“. Chceme sa prostredníctvom nich zamerať na výzvy, ktoré prináša súčasný svet, napríklad: predchádzanie míňaniu zdrojov, klimatická kríza, úloha AI pri napredovaní ľudstva a riešení problémov, ktorým musí svet čoraz viac čeliť so zreteľom na možné riziká a pod.  Nielen pre žiakov, študentov a učiteľov novodubnických škôl, ale i pre verejnosť sme pripravili širokú paletu aktivít v meste i v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca.

Úvodná časť podujatia bude patriť workshopu pre učiteľov na tému „AI v škole“  – ako efektívne využívať rôzne platformy pri vyučovaní. Pozrieme si dažďovú záhradu pri Kultúrnom centre Panorex v rámci komentovanej prehliadky. Budeme sa rozprávať o budovaní komunitných záhrad v meste. Mladí reportéri pre životné prostredie pripravujú svoj blok na aktuálne témy. Priblížime si potraviny budúcnosti. Budeme diskutovať o tom, čo je „Futures Literacy“

V druhej časti si účastníci môžu vybrať medzi zaujímavými workshopmi: FYZIKA – Čo všetko dokáže voda a ako sa dajú oklamať oči?, TEACHABLE  MACHINE – Nauč počítač rozpoznávať tvoje vlastné obrázky, zvuky a pózy. SMART HOME – ako šetrí energie a prispieva k znižovaniu emisií. VEDECKÉ OKIENKO – Oceán v skúmavke. Chlapci i dievčatá si tiež môžu vytvoriť vlastné projektíky pomocou micro:bitov.

V prípade priaznivého počasia sa môžete tešiť na pozorovanie nočnej oblohy.  Záverečnou bodkou za podujatím bude projekcia filmu na aktuálnu tému. Účastníci môžu využiť možnosť prenocovať v škole a ešte niekoľko chvíľ v tichých rozhovoroch diskutovať o nastolených témach.  Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný krátky dotazník a pošleme Vám aktuálne informácie: https://forms.gle/dAQ5NXmYKKUHPNcJ9

Jana Šošovičková, AMAVET klub 966 Nová Dubnica