Európska noc výskumníkov v Novej Dubnici

29. septembra sme si opäť užili Európsku noc výskumníkov v našom meste. Vedúci základných kolektívov z klubu AMAVET č. 966 – Pöllö pripravili zaujímavé prednášky a workshopy pre žiakov, študentov a učiteľov novodubnických škôl i pre verejnosť v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca.

Venovali sme pozornosť predovšetkým nosným témam 17. ročníka  – prvou bola  Voda a druhou Umelá inteligencia (AI). Úvodná časť podujatia patrila workshopu pre učiteľov na tému „AI v škole“ – ako efektívne využívať rôzne platformy pri vyučovaní, ktorý viedla Anna Jančová z gymnázia v Považskej Bystrici. Pridalo sa k nám i niekoľko študentov Technického lýcea v Novej Dubnici. Diskusia priniesla podnetné myšlienky a mnohých navnadila na vyskúšanie nových nástrojov.

Súbežne o 15:30 sa priaznivci outdoorového vzdelávania zúčastnili komentovanej prehliadky dažďovej záhrady pri Kultúrnom centre Panorex. Od Katky Bašnej sme sa dozvedeli, ako vznikol nápad na jej vybudovanie, vďaka fotografiám sme nazreli pod povrch, tešili sa z rozkvitnutých zákutí a priblížili sme si filozofiu dažďovej záhrady.

Ďalší program pre verejnosť začal o 16:30 v knižnici Spojenej školy sv. Jána Bosca. Študenti  školy Nicolas Pánik a Rebeca Proškovcová nám prezradili svoje stratégie pri využívaní AI. Patrícia Krausová nám porozprávala o tom ako vybudovať v meste komunitnú záhradu a ako prispieva k lepšiemu hospodáreniu s vodou. Na ňu nadviazal Matej Rehák v prednáške „Dažďová voda v projektoch rodinných domov“, kde sa zaoberal modernými prístupmi a možnosťami renovácie rodinných domov, tak aby sme dažďovú vodu neodvádzali do kanalizácie, ale zadržiavali ju v krajine. Maruška Jánošíková nám priblížila aktivity Mladých reportérov a premietla krátke filmy, ktoré reflektovali tému „Voda“. Kombinácia  „Futures Literacy“ a AI nás v závere prednáškového večera v podaní Jany Šošovičkovej opäť preniesla do budúcnosti, možno bližšej ako si vieme predstaviť. Bavili sme sa o tom, čo bude dôležité vo vzdelávaní v prichádzajúcich rokoch.

V praktickej časti programu si účastníci vyskúšali pokusy z fyziky a chémie na tému „Voda“ , ktoré pripravili Laura Rekemová a Jarka Slimákova, zažili ochutnávku aktivít z projektu Biolearn (https://biolearn.eu/sk), kde pod vedením Michaely Domanovej a Martiny Šošovičkovej pozorovali hydrofilné a hydrofóbne povrchy na rastlinách i človekom vyrobených povrchoch. V počítačových učebniach si študenti a žiaci pripravovali svoje miniprojektíky pomocou micro:bitov a 3D tlače.

Záverečnou bodkou za podujatím boli projekcie filmov na aktuálnu tému a príprava na prespanie v škole, ktorá sa niesla v zamení rozhovorov v rôznorodých skupinkách. K pozorovaniu nočnej oblohy sa tentokrát žiaci dostali až pred polnocou. Mesiac bol síce v splne a kvôli jeho svitu bolo možné pozorovať len niektoré jasné objekty nočnej oblohy, no to nám aj tak nezabránilo preskúmať Jupiter, Saturn a ich mesiace.

Druhý ročník podujatia sa vydaril, okrem zaujímavých tém priniesol nové kamarátstva, inšpiráciu a kontakty a my už teraz rozmýšľame, aké témy a aktivity pripraviť v budúcom roku. Veľká vďaka Rasťovi Hollému a Ľubošovi Valtovi, ktorí nás celou akciou sprevádzali a pripravili pre všetkých príjemné a podnetné prostredie.

Ing. Jana Šošovičková, PhD., vedúca AMAVET klubu 966 – Pöllö, Nová Dubnica