Európske dni rozvoja 2022

Výzva na podávanie žiadostí pre mladých lídrov

Mladí ľudia sú hybnou silou niektorých najdôležitejších rozvojových problémov. Cieľom Európskych dní rozvoja (EDD) je pre výnimočných mládežníckych lídrov z celého sveta, aby sa podelili o svoje názory, ovplyvnili tvorcov rozhodnutí a zainteresované strany a rozvinuli svoj plný potenciál ako lídrov a tvorcov zmien.

EDD sú späť 14. a 15. júna v Bruseli a online. Hybridné podujatie sa zameria na tému „Globálna brána: budovanie udržateľných partnerstiev pre prepojený svet“.

Povzbuďte mladých ľudí, aby sa prihlásili na program 7. EDD Young Leaders Program

Mladých lídrov EDD pozveme v júni do Bruselu na 10-dňový program stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie na vysokej úrovni s kľúčovými aktérmi. Mladí lídri EDD vystúpia aj na paneloch na vysokej úrovni EDD 2022 spolu so svetovými lídrami a tvorcami politík a prinesú nové pohľady svojej generácie.

Program EDD Young Leaders Program pokrýva náklady súvisiace s cestovaním, vízami a diétami.

Prihlášky podávajte cez webovú stránku EDD (via the EDD website) do 25. marca 2022 do 23:59 SEČ.

Ďalšie informácie o cieľoch, procese podávania žiadostí a výberových kritériách programu EDD Young Leaders Program nájdete v príručke Spoločenstva aj s formulárom prihlášky (application form), ktorý si môžete pred podaním prihlášky pozrieť vo formáte pdf, ale vyhodnocovať sa budú iba online formuláre. Vybraní uchádzači budú zverejnení začiatkom mája.

Ak potrebujete podporu v procese odosielania, kontaktujte prosím youth@eudevdays.eu.

Tešíme sa na spoluprácu pri budovaní výnimočného a inšpiratívneho programu pre Európske dni rozvoja 2022.

Mládežnícky tím EDD 2022