Európske fórum mládeže

Rád by som vám dal do pozornosti tréningový program pre mládež, ktorý pripravuje RmS v rámci medzinárodného projektu Európskeho fóra mládeže.

Cieľom programu je zaktivizovať mladých ľudí pred eurovoľbami v roku 2024, vytvoriť sieť mladých aktívnych ľudí, ktorí sú motivovaní a majú zručnosti a vedomosti na to, aby sa mohli aktívne zapájať do občianskeho života, vedeli ako vytvoriť a viesť vlastný projekt. Tréningový program pozostáva z desiatich tréningových blokov, ktoré na seba navzájom  tematicky nadväzujú.  Bližšie informácie o obsahu tréningového programu nájdete na webe RmS.

Pre koho sú tréningy určené?

Tréningy sú určené mladým ľuďom od 16 do 24 rokov, pre študentov stredných škôl od druhého do štvrtého ročníka, a študentom vysokých škôl.
Termíny tréningov:

4 dvojdňové tréningy, z ktorých sa už dva konali. Každého tréningu sa môže zúčastniť 25 mladých ľudí a prihlasovanie na zostávajúce dva je možné online cez google formulár.

Ak máte vo svojej pôsobnosti aktívnu mládež, ktorá sa zaujíma o aktuálne témy a veci verejné, má šancu na takomto intenzívnom tréningu získať nové vedomosti a zručnosti.

Ak by ste mali konkrétnejšie otázky k programu, môžete kontaktovať Zlaticu Pecháčovú, ktorej kontakt je uvedený aj na začiatku prihlasovacieho formulára.

Lukáš Procháska