Exkurzia za poznaním

V rámci neformálneho vzdelávania zorganizoval AMAVET klub 937 pre svojich členov tematickú exkurziu do VIDA SCIENCE CENTRA, ktorý sa nachádza v Brne. Ide o zábavný vedecký park pre popularizáciu a podporu vedy. Je tu umiestnených viac ako 180 interaktívnych exponátov, pomocou ktorých môžete objavovať ako funguje svet okolo nás. Unikátna stála expozícia je rozdelená do 6 tematických celkov: Planéta, Civilizácia, Človek, Mikrosvet, Detské science centrum a vonkajšia expozícia.

Kolektív členov AMAVET-u zo ZŠ Radvanská, Pieninská a Centra z Banskej Bystrice sa tešil na návštevu a všetci účastníci sme boli zvedaví aké nové poznatky z oblasti vedy získame. Už pri vstupe do objektu sme boli prekvapení ako boli jednotlivé  expozície prehľadne rozdelené. Každý si mohol podľa svojho záujmu vyskúšať rozličné interaktívne exponáty podľa priložených návodov z rozličných oblastí a tak si doplniť svoje vedomosti. Samostatne, ale aj po skupinkách sme postupne prechádzali cez jednotlivé tematické celky a aj keď sme si stanovili veľký časový rozsah návštevy, ani sme sa nenazdali a náš čas uplynul. Ďalším bodom nášho programu bola návšteva centra Brna, kde sme si chceli pozrieť historické pamiatky. Pri prechode z VIDA Centra k autobusu nás zastihol prudký dážď, ktorý nám znemožnil pokračovať v našom programe, preto sme sa spoločne dohodli navštíviť nákupne centrum, kde sme sa občerstvili, nakúpili suveníry a nastúpili na spiatočnú cestu. Celkove sme konštatovali, že aj keď nám počasie neprialo, tak sme získali množstvo nových poznatkov a účastníci sa tešili na ďalšie plánované tematické exkurzie klubu AMAVET.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937 Kremnička