Festival 4 živlov AMAVET 2022 očami účastníkov

V obrovskej konkurencii získali naši žiaci Súkromného gymnázia v Lučenci v celoslovenskom finále výborné výsledky. Richard Engler z kvarty získal 1. miesto za projekt „Tvorba jednoduchých čerpadiel s využitím 3D tlačiarne“. Viktor Poprocký  z IX. M  sa umiestnil na 2.mieste za projekt „Stirlingov motor a pokusy na stlačený vzduch“. Aj keď projekt vytvoril viktor, žiaľ pre chorobu ho nemohol prezentovať. Študent zo SG v Lučenci Matej Bartoš sa  však ujal  prezentácie jeho projektu tesne pred súťažou a odprezentoval ho s maximálnym nasadením a so všetkými jeho pokusmi.

Aj ostatní žiaci Súkromného gymnázia v Lučenci s oduševnením a hrdosťou prezentovali svoje projekty pred porotou. Získali radosť z objaveného, zdravé sebavedomie a mnoho cenných skúseností. Festival amaveťákov sa niesol v duchu výbornej organizácie AMAVET-u. Cítili sme sa super po každej stránke. V Aureliu sme si zaspomínali na pani učiteľku fyziky Mgr. Ivetu Papcunovú, ktorá svoju životnú aj fyzikálnu štafetu múdrosti a zodpovednosti odovzdala 18. mája svojim nasledovníkom a ukončila svoju púť životom. Nech sa jej vo fyzikálnom a vesmírnom nebi darí. Medzi našimi účastníkmi aj riaditeľmi uvedených škôl sa vytvorilo silné puto spolupráce, nadšenia a pomoci. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM a gratulujeme.

Mgr. Ľubica Morková