Festival AMAVET otvoril Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Festival vedy a techniky AMAVET 2022 – výsledky 25. ročníka

Jubilejný 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 pozná svojich víťazov. Pravdu povediac, víťazmi boli všetci účastníci už tým, že postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále do Bratislavy. Svoje vedátorské projekty prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, zloženou z popredných zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a odborníkov z praxe. Festival AMAVET sa konal od pondelka 7. novembra do utorka 8. novembra 2022 a bol aj otváracím podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v Zážitkovom centre vedy Aurelium.

Tých najlepších čakali už tradičné atraktívne ceny, ktoré AMAVET každoročne pripravuje pre víťazov – účasť na zahraničných súťažiach a prehliadkach po celom svete! V AMAVET-e si uvedomujú, že vedátorské projekty, projekty umu budúcich slovenských vedcov a technikov, nie sú možné bez konfrontácie so zahraničím už v mladom veku. Aj toto je dôvod, prečo súťaž FVAT AMAVET je pre účastníkov veľmi atraktívna. Organizačné, technické a najmä finančné zabezpečenie zahraničných súťaží nie je jednoduché. Preto jednou z dôležitých činností v AMAVET-e je aj získavanie partnerov a donorov na podporu mladých slovenských nádejí vedy a techniky. V tomto roku boli významnými Hlavnými partnermi Nadácia Allianz a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Ide o nasledovné postupy na zahraničné súťaže a prehliadky: Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS), Brusel, Belgicko. REGENERON International Science and Engineering Fair (ISEF), Dallas, Texas, USA. MILSET Expo-Sciences International (ESI),  Mazatlán, Mexiko. Genius Olympiad, Syracuse, štát New York, USA. International Swiss Talent Forum, Nottwil, Švajčiarsko. Belgian Science-Expo, Liège, Belgicko. Exporecerca Jove MAGMA, Barcelona, Španielsko. Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, Pardubice, Česko.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch a vyvrcholí nasledujúci rok v septembri európskym finále.

FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže ISEF (USA) a mnohých ďalších.

Predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Marián Giba pred vyhlasovaním výsledkov nie raz zdôraznil, že: „Víťazmi ste všetci tu prítomní na finále súťaže už tým, že ste postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále! A pokiaľ nebudete ocenení, neznamená to, že vaša vedátorská práca nie je kvalitná, ale je to len odzrkadlenie zvyšujúcej sa odbornej konkurencie prác vo vede a technike. Preto pokračujte vo svojej práci ďalej, prekonávajte prekážky a smerujte k svojmu cieľu! Taký je charakter vedy, bez ktorej nie je možný pokrok ľudstva.“

Stream z podujatia umožnil sledovanie aj tým, ktorí neboli priamo v Aureliu. Ohlasy na úspešný priebeh jubilejného FVAT prišli od mnohých „pozorovateľov“ a za všetkých uvedieme tento: „Milí kolegovia, dopozerala som video z FVAT a som nadšená. A trochu smutná, že som v Aureliu nemohla byť kvôli mojim vedeckohračkovým aktivitám na východe SR…S pozdravom Ing. Beata Puobišová, občianske združenie Vedecká hračka.“

Odkazy na vzhliadnutie atmosféry:

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 25. Festivalu vedy a techniky AMAVET: https://youtu.be/ysMtse-OIuY

Vyhlásenie výsledkov:  https://youtu.be/Rd2aWsh_g5c?t=13719

Ján Nemec

Výsledková listina 25. ročníka celoštátneho finále súťaže

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) Brusel, Belgicko

Alex Kanderka a Jozef Jabczun s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín

Dávid Kepič a Ladislav Antoži s projektom Internetový Študentský Kalendár – iSCAL

Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) Dallas, Texas, USA

Vanesa Smoľaková a Vanessa Cisková s projektom WEM

Ľudmila Kvašňovská s projektom Výroba chytrých nanozariadení pre personalizovanú liečbu závažných ochorení

Genius Olympiad, Syracuse, NY, USA

Laura Kleinová a Natália Ivanecká s projektom Sú bežné kozmetické prípravky atraktívne alebo repelentné pre kliešte?

International Swiss Talent Forum, Nottwil, Švajčiarsko

Michal  Kováč Použitie fotogrametrie a GPS trackingu v poľnohospodárstve

MILSET Expo-Sciences International (ESI), Mazatlán, Mexiko

Matej Kmec s projektom Čo odkryla mikroanalýza medu a medovej peny

Izabela Mária Hašková s projektom Potencionálna úloha zvýšenej expresie α-synukleínu, pri vzniku Parkinsonovej choroby

Belgian Science-Expo, Liège, Belgicko

Kristína Spišiaková s projektom Hľadanie a identifikácia mikrometeoritov

Kristiána Sarah Klebanová s projektom Dynamika a abundancia populácie vydry riečnej po antropogénnych zásahoch na hornej Topli

Exporecerca Jove MAGMA, Barcelona, Španielsko

Peter Antolik s projektom Inteligentný kurník

Oliver Reiter s projektom Monitoring hniezdenia bociana bieleho v okrese Stropkov

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, Pardubice, Česko

Krištof Franko a Marko Balčák s projektom Pavučina – biomateriál budúcnosti

Hlavná Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Alex Kanderka a Jozef Jabczun s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii základných škôl

Krištof Franko a Marko Balčák s projektom Pavučina – biomateriál budúcnosti

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii stredných škôl

Laura Kleinová a Natália Ivanecká s projektom Sú bežné kozmetické prípravky atraktívne alebo repelentné pre kliešte?

Špeciálna cena – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová s projektom Začali sme šetriť elektrickou energiou?

Timon Oravec s projektom Liaheň na liahnutie prepelíc

Andrej Nagy s projektom CNC gravírka

Špeciálna cena –  Lab.cafe

Róbert Miškech a Roman Seko s projektom Robot SCARA vyrobený pomocou 3D tlače

Špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie

Klára Bauerová a Viktória Hasarová s projektom Vplyv faktorov na nosnosť kury domácej v našich domácich chovoch

Ján Majerník a Richard Geci s projektom Tvoríme jednoduchú hru

Jakub Buzalka a Lujza Lea Lavriková s projektom Efekt kľučových parametrov únikových pruhov na deceleráciu objektov

Tomáš Vaľko a Štefánia Merganičová s projektom LIDICE 80

Tomáš Koza a Radoslav Bolla s projektom Optimalizácia dĺžky fúkačky pre dosiahnutie maximálnej úsťovej rýchlosti

Michal  Lajčiak a Tomáš Sýkorčin s projektom Mikro UAV s vertikálnym vzletom vyrobené 3D tlačou

Dominik Gazda a Dominik Gajdoš s projektom Výroba tuhy do 3D tlačiarne

Róbert Miškech a Roman Seko s projektom Robot SCARA vyrobený pomocou 3D tlače

Zina Andruško s projektom Výroba bioplynu z odpadu

Anna Pénzešová s projektom Zvýšenie znášky u nosníc pomocou magneticky upravenej vody

Eduard Lehocký s projektom Meracie zariadenie na monitorovanie kvality ovzdušia

Emma Károlyi s projektom Netradičná nabíjačka

Rebeka Jančíková s projektom Monitoring stavu životného prostredia vodnej nádrže Ružín

Markus Hertel s projektom Liečivé účinky vybraných druhov rastlín v okolí obce Radošina

Dana Trnková s projektom Vplyv fungicídov na veľkosť populácie zimných včiel

Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová s projektom Začali sme šetriť elektrickou energiou?

Timon Oravec s projektom Liaheň na liahnutie prepelíc

Andrej Nagy s projektom CNC gravírka

 

V Bratislave, 8. novembra 2022

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA

Predseda odbornej hodnotiacej komisie